Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.10. Aspectul gramatical al verbului (The Aspect of verbs)

1.10.1. Definiție. În limba engleză aspectul este categoria gramaticală specifică verbului, care se referă la felul în care este reprezentată acțiunea exprimată de verb: ca având durată sau nu, ca fiind terminată sau nu.

1.10.2. Există două contraste în limba engleză : durativ - non-durativ (denumit de obicei continuu - non-continuu) și perfectiv - non-perfectiv. În primul opoziția este între o acțiune care are o anumită durată, este în desfășurare într-un anumit moment sau într-o anumită perioadă de timp și este raportată la momentul de referință now, then etc. și între o acțiune pentru care o asemenea informație nu este importantă. Comparați:

John is reading an English newspaper (now). John citește un ziar englezesc (acum), cu: John reads English newspaper (every day). John citește un ziar englezesc (în fiecare zi).

 În al doilea exemplu, acțiunea este între acțiuni văzute ca terminate în momentul vorbirii:

I have read an interesting article on pollution. (Am citit un articol interesant despre poluare.)

 și între acțiuni despre care nu se dă o asemenea informație:

John is reading an English newspaper (now). John citește un ziar englezesc (acum), cu: John reads English newspaper (every day). John citește un ziar englezesc (în fiecare zi).
I have been reading since 10 o’clock. (Am citit până la ora 10)

1.10.3. Pentru a analiza contrastul durativ - non-durativ și perfectiv - non-perfectiv în limba engleză trebuie pornit de la sensul lexical al verbelor*:

A) Verbe care exprimă activități în limba engleză (activity verbs) sunt de două feluri:

- verbe de activitate durativă (exprimând acțiuni a căror săvârșire necesită o anumită durată de timp):

eat, dress, drink, read, walk etc.

 - verbe de activitate non-durativă, care exprimă acțiuni momentane, fără durată, fiind încheiate aproape în același timp cu efectuarea lor:

catch, hit, kick, slam, slap, snap etc.

Notă: Adeseori sensul non-durativ al unor verbe este semnalat de prezența unor particule adverbiale ca:

down, out, up

care le deosebesc de verbele de activitate durativă. Comparați:

sit - sit down stand - stand up drink - drink up pick - pick up.

 La rândul lor, verbele de activitate durativă se împart în:

- verbe care nu implică nici un scop:

rub, run, walk, etc.

  - verbe care implică atingerea unui scop:

iron a shirt, make a dress, read a book, write an essay.

 

B) Pe lângă verbele care definesc activități (durative sau non-durative) există și verbe care denumesc stări. Acestea sunt durative, deoarece exprimă existența unor fapte pe o perioadă îndelungată de timp:
be clever, be able, know how, exist, live.

Our Teamm