Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.10.7. Prezentul continuu

Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima:

1) cu verbe de activitate durativă fără scop:

a) o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii:

 

Listen! He is singing in the bathroom! (Ascultă! Cântă în baie!)

Această întrebuințare este marcată de obicei de adverbe de timp ca: now (acum) right now (chiar acum), at this moment (în acest moment):

Paul: What is Dan doing? George: He is shaving right now.

dar poate apărea și fără ele, momentul de față al acțiunii reieșind din forma continuă a verbului:

Paul: What is Dan doing? George: He is shaving. Paul: Ce face Dan (acum)? George: Se bărbierește.

b) o acțiune obișnuită, repetată, prezentată în desfășurarea ei în anumite circumstanțe:

I always take my umbrella when it is raining. (Totdeauna îmi iau umbrella când plouă.)

I never read while I am walking in the Botanical Gardens. (Niciodata nu citesc în timp ce mă plimb în Grădina botanică.)

 

2) cu verbele de activitate durativă implicând un scop, o acțiune care nu a fost terminată la momentul vorbirii:

He is doing his homework. (Își face temele.)

3) cu verbe de activitate non-durativă, o acțiune repetată în momentul vorbirii:

He is knocking on the door.

sau o acțiune repetată în mod frecvent, care deranjează sau imită pe vorbitor:

My neighbour is always starting his car when I want to have a rest. (Vecinul meu totdeauna îúi porneúte maúina când vreau să mă odihnesc.)

Această folosire a prezentului continuu este obligatoriu însoțită de adverbe de frecvență ca: always, forever (totdeauna), continually, all the time (tot timpul). Acestea se așează între auxiliarul be și forma în -ing, cu excepția lui all the time, care ocupă poziție finală în propoziție:

That little child is continually crying, but: He is crying all the time.

4) cu verbe care denumesc o stare, o acțiune cu caracter temporar care are loc pentru o perioadă limitată de timp, (incluzând și momentul vorbirii):

Ann is attending the Poly. Ana urmează politehnica (studiază politehnica).

Complinirile adverbiale pentru această întrebuințare a prezentului continuu sunt: today (astăzi), this week (săptămâna aceasta), these days (zilele acestea), this month (luna aceasta), this year (anul acesta) etc:

My father usually teaches geometry, but he is teaching algebra this year. (Tatăl meu predă geometria de obicei, dar anul acesta predă algebra.)

5) Prezentul continuu este de asemenea folosit pentru a desemna o acțiune viitoare planificată din prezent (vezi & 1.9.8.):

We are leaving tomorrow. (Plecăm mâine.)

Our Team