Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.10.8. Past Tense Continuous exprimă:

1) cu verbe de activitate durativă fără scop:

a) o acțiune în desfășurare într-un moment trecut, amintită în momentul vorbirii:

 

I was walking at two o’clock yesterday. I was walking at this last week.

Notă: Această formă verbală este frecvent folosită în descrieri, pentru redarea unor activități durative, în desfășurare, care contrastează cu activități non-durative, succesive și terminate, pentru redarea cărora se folosește Past Tense simplu (forma caracteristică narațiunilor):

It was a cold winter evening. Outside, the wind was blowing. A big fire was burning in the fireplace.
The old woman came in and went near the fire. She warmed her hands and sat down.

b) o acțiune durativă în desfăúurare, întreruptă de o acțiune non-durativă, momentană:

He came in when/while I was eating. (A intrat când/în timp ce mâncam.)
When he rang up I was (just) going out. Când a telefonat (tocmai) ieșeam.
He called me just as I was leaving. (M-a strigat exact când plecam.)

c) două acțiuni paralele în desfășșurare în trecut:

She was eating while I was washing. (Ea mânca în timp ce eu mă spălam.)

Notă: Dacă nu ne interesează aspectul de desfășurare, de durată al acțiunilor, ci doar că acțiunile au avut loc într-un moment din trecut putem spune:

She ate while I washed.

 sau:

She ate while I was washing.

** (ate - acțiunea a fost mai scurtă, terminată; was washing acțiune - mai de durată, neîncheiată în momentul în care cealaltă a fost încheiată).

2) cu verbe de activitate durativă care implică atingerea unui scop: - o acțiune trecută, dar neîncheiată:

He was reading a book last night. (Citea o carte aseară.)

 Comparați cu:

He read a book last night. (A citit o carte aseară.)

3) verbe de activitate non-durativă, o acțiune repetată în trecut, iritantă pentru ceilalți (+ always, forever, continually, all the timee

He was always coming late to the English lesson. (Totdeauna întârzia la ora de engleză.)

4) cu verbe care exprimă o stare, o acțiune trecută cu caracter temporar:

He was living in London when I met him.

5) Past Tense aspectul continuu mai poate exprima și o acțiune viitoare, planificată într-un moment trecut, fiind subînțeleasă neîndeplinirea ei (Vezi &1.9.15. pct.3):

We were leaving the next day.

Our Team