Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.11. Diateza (Voice)

1.11.1. Definiție. Diateza este categoria gramaticală specifică verbului care exprimă raportul dintre verbului predicat, pe de o parte, și subiectul și obiectul. (complementul direct sau de agent) al verbului predicat, pe de altă parte. În limba engleză există două diateze marcate formal: diateza activă, diateza pasivă.

1.11.2. Diateza activă (Active Voice).

Verbul este la diateza activă când subiectul gramatical săvârșește acțiunea care, la verbele tranzitive, se răsfrânge asupra obiectului:

Lucy (subiect) has written (predicat) a letter (obiect). (Lucia a scris o scrisoare.)

Notă: Pentru clasificarea verbelor din punct de vedere al tranzitivității, vezi &14.5. - 14.8.

1.11.3. Diateza pasivă (Passive Voice).

Verbul este la diateza pasivă când subiectul gramatical suferă acțiunea săvârșită de obiect:

This letter (subiect) has been written (predicat) by Lucy (obiect).( Această scrisoare a fost scrisă de Lucia.)

1.11.4. Be + participiul trecut.

Indicii formali ai diatezei pasive sunt:

a) verbul be sau uneori get

b) complementul de agent introdus de prepoziția by.

a) Verbul be marchează categoriile de mod, timp, persoană și număr la diateza pasivă. El este urmat de un verb noțional la participiul trecut:

She was met at the station by my brother. (Ea a fost așteptată la gară de fratele meu.)

 (Was - modul indicativ, Past Tense, persoana a III-a singular).

1.11.5. Conjugarea unui verb la diateza pasivă, modul indicativ este: Aspectul simplu Present:

Simple Present

I am seen. He is seen. We are seen.

 

Simple Past:

I was seen. We were seen.

 

Present Perfect:

I have been seen. He has been seen.

 

Past Perfect:

I had been seen.

 

Future:

I shall be seen. He will be seen.

 

Future Perfect:

I shall have been seen. He will have been seen.

 

IMPORTANT! Aspectul continuu este folosit la diateza pasivă doar la Present și Past Tense.

Forma continuă de la diateza pasivă are în structura sa verbul be la aspectul continuu (timpul Present sau Past) și participiul trecut al verbului de conjugat:

The classrooms are being cleaned now. (Se face curățenie în clase acum.)
The school was being cleaned when we wanted to visit it. (Se făcea curățenie în școală când am vrut s-o vizităm.)

1.11.6. Get/become + participiul trecut.

În afară de verbul be se mai poate folosi și verbul get pentru formarea diatezei pasive.

Verbul get + participiul trecut este utilizat mai ales în vorbirea curentă, pentru a indica trecerea dintr-o stare în alta:

Her skirt got caught in the door. (I s-a prins fusta în ușă.)
All our glasses got broken when we moved. (S-au spart toate paharele când ne-am mutat.)

Un sinonim al verbului get cu sensul de schimbare treptată este verbul become, însoțit deseori de more and more, increasingly:

She was met at the station by my brother. (Ea a fost așteptată la gară de fratele meu.)
The production of this factory is becoming increasingly specialized. (Producția acestei fabrici devine din ce în ce mai specializată.)

1.11.7. Complementul de agent.

Complementul de agent introdus de prepoziția by indică cine a săvârșit acțiunea suferită de subiectul gramatical al propoziției:

The poem was recited by Mary. (not by Lucy or Ann). (Poezia a fost recitată de Maria (nu de Lucia sau Ana).

Notă: Complementul de agent este considerat subiectul logic sau real al propoziției, deoarece el săvârșește acțiunea. Complementul de agent nu este menționat în majoritatea proprozițiilor pasive. El se omite când:

a)    nu se cunoaște subiectul real, cel care a săvârșit acțiunea:

All villages in Romania are supplied with electricity. (Toate satele din România sunt alimentate cu curent electric.)

A doctor has been send for. (S-a trimis după doctor.)

b)    Vorbitorul nu dorește să menționeze subiectul real al acțiunii:

This subject will be treated fully in the next chapter. (Această problemă va fi tratată pe larg în următorul capitol.)

c)     subiectul real al acțiunii se poate deduce din context:

He was elected President of the Teacher - Parent - Association. (A fost ales președinte al comitetului de părinți.)

În aceste cazuri subiectul verbului la diateza activă este de obicei exprimat printr-un pronume personal cu valoare generică: You, they, one, printr-un pronume nehotărât: everybody, somebody, all, sau printr-un substantiv ca people: Activ:

They speak English over the world. People speak English all over the world. Pasiv: English is spoken all over the world.

Atenție! Complementul de agent se omite și când forma pasivă este get + participiul trecut:

The little boy got hurt on his way to school. (Băiețelul s-a lovit în drum spre școală.)

Our Teamam