Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.11.8. Întrebuințarea diatezei pasive.

În limba engleză ca și în limba română se folosesc construcții pasive și nu active, când intenția vorbitorului este de a se sublinia acțiunea și nu pe cel care a săvârșit-o.

 

Activ:

Millions of people have seen this film. (Accentul cade pe subiect: Milioane de oameni au văzut acest film).

Pasiv:

This film has been seen by millions of people.(Accentul cade pe verb: Acest film a fost văzut de milioane de oameni).

Construcțiile pasive sunt întrebuințate mai frecvent în limbajul științific și în cel jurnalistic, caracterizate printr-o exprimare impersonală, obiectivă.

Diateza pasivă se folosește cu majoritatea verbelor tranzitive și cu unele verbe intranzitive cu prepoziție obligatorie în care verbul formează o unitate semantică cu prepoziția, devenind practic echivalent cu un verb tranzitiv. Verbele, cel mai frecvent folosite din această categorie, sunt:

Look upon = regard, rely on = trust, send for = call, talk of = discuss, think of = consider.
This matter will be dealt with at once. (Ne von ocupa îndată de această problemă.)
An alternative was not tought of. (La o alternativă nu s-au gândit.)

Pe plan sintactic, trecerea unei propoziții de la diateza activă la cea pasivă aduce cu sine mai multe schimbări:

Diateza activă:

Our form teacher has lent me this book.

Diateza pasivă:

a) subiectul activ al acțiunii devine complement de agent pasiv (care poate fi omis în cazurile de la &1.11.7.):

This book has been lent to me by our form teacher.

b) obiectul activ (complementul direct sau indirect) devine subiectul verbului pasiv:

This book has been lent to me by our form teacher.

sau:

I have been lent this book by our form teacher.

c) prepoziția by este introdusă înaintea agentului:

I have been lent this book by our form teacher.

Our Teamam