Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

1.13.3. Modul subjonctiv (The Subjonctive Mood).

Modul subjonctiv prezintă acțiunea ca posibilă, când acțiunea este proiectată în viitor, sau ca virtuală, nerealizată, deci ireală, când acțiunea trebuia să aibă loc în trecut.

Modul subjonctiv în limba engleză are forme sintetice și analitice.

1.13.4. Subjonctivul sintetic (The Synthetical Subjonctive). Subjonctivul sintetic are forme de prezent și trecut.

1.13.5. Subjonctivul prezent (The Present Subjonctive) este identic ca formă cu infinitivul scurt al verbului:

It is necessary that he be here. It is necessary that he come in time. (Este necesar ca el să fie aici. Este necesar ca el să vină la timp.)

Subjonctivul prezent exprimă o acțiune considerată posibilă, deci nu contrară realității. Subjonctivul prezent este puțin folosit în engleza contemporană, fiind de obicei înlocuit de alte contrucții: subjonctivul analitic, infinitivul. Întrebuințările lui sunt limitate la:

1) propoziții principale conținând:

a) urări:

Long live peace! (Trăiască pacea!)

b) anumite expresii, în construcții fixe (Formulaic Subjonctive):

So be it then! Așa să fie! Suffice it to say that... (Este de ajuns să spun că...)

2) propoziții subordonate introduse de that, când propoziția principală exprimă o recomandare, decizie, rugăminte, speranță sau intenție pentru viitor ori un sentiment de surprindere (Mandative Subjonctive). Astfel subjonctivul sintetic este folosit în următoarele tipuri de propoziții subordonate:

a) în propoziții subiective:

It is necessary that the chairman inform the committee of the decision. (Este necesar ca președintele să informeze comitetul asupra deciziei.)

b) în propoziții atributive apropoziționale:

There was a proposal that he be elected peace chairman. (Exista o propunere ca el să fie ales președinte.)

c) în propoziții completive directe:

They suggested that steps be taken to consolidate peace and security in Europe. (S-a propus luarea de măsuri pentru consolidarea păcii și securității în Europa.)

d) în propoziții condiționale sau concesive introduse de o conjuncție:

If this rumour be true, we cannot stay here. (Dacă acest zvon e cumva adevărat, nu putem rămâne aici.)

Though everyone desert you, I will not. (Chiar dacă lumea te va părăsi, eu nu o voi face.)

Folosirea subjonctivului prezent este caracteristică stilului oficial, fiind întâlnită în tratate, rezoluții, regulamente sau în stilul tehnico-științific. Subjonctivul prezent este mai frecvent folosit în engleza americană (literară și vorbită). Engleza britanică curentă preferă construcții cu:

a)    infinitivul:

It is necessary for him to come in time.

b)    should + infinitivul:

They suggest that steps should be taken.

Our Teamam