Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

Timpul prezent simplu (Present Tense Simple)

1.5. Definiție

Prezentul simplu desemnează un eveniment (o acțiune sau stare) care se
întâmplă simultan cu momentul vorbirii (prezentul instantaneu) sau care include momentul vorbirii (prezentul generic și habitual).

1.5.2. Formă. Din punct de vedere al formei, prezentul simplu este identic cu infinitivul, la toate persoanele singular úi plural, cu excepția persoanei a III-a singular, care adaugă -(e)s:

Persoana Singular Plural
Persoana I I swim  /Eu înot we swim / noi înotăm
Persoana a II-a You swim  /Tu înoți you swim / voi înotați
Persoana a III-a He, she, it swims / El, ea înoată They swim /Ei înoată
Audio


1.5.3. Pronunțarea și ortografierea terminației -(e)s la persoana aIII-a singular prezintă aceleași caracteristici ca și terminația de plural -(e)s a substantivelor:
-(e)s se pronunță:
[s] după consoane surde:

He thinks

[z] după consoane sonore și vocale: .

He studies, He runs

[iz] după consoane sibilante:

She washes.

Verbele say și do au la persoana a III-a singular o pronunțare deosebită față de celelalte
persoane:

I say - he says; I do - he does.

Din punct de vedere al ortografiei, majoritatea verbelor adaugă -s ;a persoana a III-a singular:

He walks. She sees.

Disinența devine -es când verbul se termină în s, x, z, sh, ch, tch sau o:

She watches. It buzzes. He goes.

Verbele terminate în -y precedat de consoană, schimbă y în i și adaugă -es:

I try - he tries.

1.5.4. Întrebuințare. Prezentul simplu are mai multe întrebuințări:
1) Prezentul generic (Generic Simple Present) exprimă acțiuni generale care au loc într-un interval de timp nespecificat, dar care include momentul vorbirii:

The Earth moves round the Sun. Birds fly. Three and three make six.

Adverbele de frecvență tipice pentru propozițiile generice sunt: always, never, regularly, ever:

Wood always floats on water.

2) Prezentul simplu este folosit pentru aciuni obișnuite, repetate (Habitual Simple Present), care au loc într-o perioadă de timp generală sau specifică, menționată prin adverbe sau locuțiuni adverbiale de timp ca: on Mondays, in summer, every day sau adverbe sau locuțiuni adverbiale de frecvență ca: often, frequently, seldom, rarely, occasionally, sometimes, once a week/month/year:

I go to school every day. I usually watch TV in the evening.

Notă: Prezentul simplu desemnând acțiuni repetate este apropiat de prezentul generic deoarece nici el nu individualizează evenimentele sau specifică momentul acțiunii. Deosebirea între cele două folosiri ale prezentului simplu este următoarea: în propoziții care conțin acțiuni repetate subiectul este individualizat, pe când în cele generice subiectul este general:

I go skiing in winter. Water boils al 100° Centigrade. A doctor works hard.

3) Prezentul instantaneu (Instantaneous Simple Present) se referă la acțiuni care sunt văzute ca având loc în întregime în momentul vorbirii. Această întrebuințare a prezentului simplu se întâlneúte în:
a) comentarii:

The goal-keeper misses the ball and one more goal is scored.

(Portarul nu prinde mingea și se marchează încă un gol.)
b) demonstrații:

I now mix the butter with the cocoa. Acum amestec untul cu cacao.

 c) exclamații:

Here comes our teacher! Iată (că) vine profesorul nostru!

4) Folosirea prezentului simplu cu alte valori temporale.

A) Prezentul cu valoare de viitor este întrebuințat în propoziții principale:
a) pentru exprimarea datei:
Tomorrow is December 21st. Tomorrow is Saturday.

 (Mâine este 21 decembrie.  Mâine este sâmbătă.)
b) pentru redarea unor acțiuni planificate, unor aranjamente pentru viitor, conform unui orar sau program stabilit (de exemplu în excursii organizate), mai ales cu verbe de mișcare ca: go, come, leave, return sau verbe ca begin, start, end, finish:

We leave Bucharest at eight. We arrive in Predeal at ten.

(Plecam din București la ora 8. Sosim la Predeal la ora 10.)

B) Prezentul cu valoare de viitor este întrebuințat și în propoziții subordonate:
a) de timp, introduse în when, after, before, as soon as:

We’ll get home before it gets dark.

 (Vom ajunge acasă înainte să se întunece.)
b) condiționale, introduse de if, unless, provided, in case:

If it rains on Sunday, I’ll repair my bicycle.

 (Dacă o să plouă duminică, am să-mi repar bicicleta.)

C) Prezentul cu valoare de trecut se folosește:
a) în narațiuni, pentru înviorarea povestirii (prezentul istoric):

One day, the little boy goes to the woods. There he finds a buried treasure.

b) cu verbe ca tell, hear, learn, write, pentru a sublinia efectul prezent al unei comunicări trecute:
 

He tells me that you have won the competition. Îmi spune că ai câștigat concursul.

Our Team