Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Din punct de vedere al ideii de număr, substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) și nenumărabile (Mass nouns)..

Learn More

3.5. Articolul zero (The Zero Article)

3.5.1. În unele cazuri, substantivele nenumărabile, substantivele numărabile la plural și numele proprii par neînsoțite de articol:

  She drinks tea every day.
  Clothes do not make the man.
 Bobby Charlton was a good football player.

În astfel de cazuri, absența articolului echivalează ca funcția cu prezența unui articol. Acesta este de obicei numit articolul zero.

Este necesar să distingem între existența unui articol zero și omisiunea articolului hotărât sau nehotărât, pentru că articolul zero apare în situații opuse celor în care se folosesc celelalte articole:

 I like chocolate. (Articolul zero pentru folosirea generică). (Îmi place ciocolata.) The chocolate you bought is nice. (Ciocolata pe care ai cumpărat-o este gustoasă.)

3.5.2. Funcțiile articolului zero

1) articolul zero îndeplinește funcția generică cu:

a) substantive nenumărabile

b) substantive numărabile la plural

 I like milk / coffee. I like music / literature/ geography / traveling. I like long walks / good friends / games.

        articolul zero cu substantive nenumărabile indică o cantitate nedefinită, cantitatea în general:

 You can buy sugar, flower, rice and oil at the grocer’s. (Poți să cumperi zahăr, orez și ulei la băcănie.)

Această întrebuințare a articolului zero este des întâlnită în proverbe și în limbajul științific:

 Haste makes waste. (Graba strică treaba.) Light travels faster than sound. (Lumina se deplasează mai repede decât sunetul.)

        cu substantivele numărabile la plural articolul zero se referă la toți membri unei clase:

 Children like to play. (Copiilor le place să se joace.)

2) Articolul zero este întrebuințat de regulă pentru referința unică a numelor proprii și a unor substantive comune în anumite contexte:

 Peter and Mary will go to school in autumn. (La toamnă Petre și Maria vor merge la școală.)

Următoarele clase de nume proprii se folosesc cu articolul zero:

       Numele de persoane, însoțite sau nu de apoziție:

 Peter, John Brown, Dr Smith.

       diviziuni de timp: - zilele săptămânii:

 Monday, Friday.

- lunile anului:

 april, may, june.

- sărbătorile:

 Liberation Day.

c) denumiri geografice: - continente:

 Europe, Asia.

- țări:

 Romania, Bulgaria, France.

- orașe:

 Bucharest, Edinburgh.

- lacuri:

 Lake Ontario, Loch Lomond.

- munți:

 Ben Nevis, Mount Everest.

d) numele proprii urmate de substantive comune, denumind clădiri, străzi, poduri, etc.:

 Bran Castle, Westminster Abbey, Oxford Street.

B. Unele substantive comune se folosesc cu articolul zero, având referință unică în anumite contexte situaționale, într-un mod similar cu numele proprii. Majoritatea acestor cuvinte intră în componența unor expresii idiomatice, în care sunt folosite cu articolul zero. Unele dintre ele însă pot fi folosite și cu articolul hotărât în alte contexte:

FOLOSIREA UNOR SUBSTANTIVE COMUNE CU ARTICOLUL ZERO

 Sound

 Ce denumesc substantivele

 Articolul zero

 Articolul hotărât

 

 Anotimpuri (in during)

 in during - spring/summer/ autumn/winter

 in the spring/summer/ autumn/summer

 

 Anumite instituții (at, in, to, etc.)

 be in/go to- bed/hospital (mai ales engleza britanică); - class (mai ales engleza americană)/prison;

be at/go to school/college/university; be at/go home be in/leave town

 lie down on the bed

modernize the hospital

walk round the prison

walk past the school

be at/go to/study at the university (mai ales engleza americană)

approach the town;

 

 Mijloace de transport (by)

 travel/leave/come

- by bicycle/boat/bus/car/train/plane

 sit on the bicycle

be on the bus

sleep in the car

take the/a train

be on the plane

sit in the boat

 

 Momente ale zilei și nopții(at,by,after,before)

 at/before dawn/daybreak/sunrise/sunset/

dusk/twilight

at/around/before noon/midnight at/by - night (by) day and night

during the day

admire the sunrise/sunset

see nothing in the dusk

in the afternoon

wake up in the night

in the daytime

 

 Mesele zilei

 have/before/at/after breakfast/lunch/dinner/supper

Dinner will be served at 7.00.

 The breakfast was good.

She cooked the dinner.

The dinner they offered us was very good.

 

 Nume de boli

 appendicitis, anaemia, diabetes, influenza

 the plague

(the) flu

(the) measles

(the) mumps

 

 Structuri paralele

 arm in arm, hand in hand, day by day,  face to face, from dawn to dusk, from morning till night, from beginning to end, from right to left, from east to west.

 He took her by the arm.

He has a book in his hand.

From the beginning of the book to the end of it.

Keep to the right. He lives in the west.

3. Cu elementul predicativ suplimentar se folosește articolul zero, pentru referință unică:

 They appointed him chairman. (L-a numit președinte)

sau articolul hotărât pentru referință unică:

 They appointed him the chairman of the standing commission.

 

 Sound

 Articolul

 Funcția

 Exemple

 

 Articolul hotarât

 1. deictică

 Turn on the radio, please.

Walk past the hospital and you’ll get to the railway station.

 

 

 2. anaforică

 I saw a play last night.

The play was very interesting.

 

 

 3. cataforică

  I have managed to find the book on Romanticism.

 

 

 4. generică

 The family plays an important educational role.

 

 

 5. cu unele nume proprii

 The United Nations, the Parkers, the Rocky Mountains, The Missisippi, the North Sea, the English Channel, the Intercontinental Hotel, the Academy Library

 

 Articolul nehotărât

 1. epiforică

I saw a chimney sweep on the way to school. 

 

 

 2. numerică

 Give me a pencil, a notebook and a rubber, please.

 

 

 3. generică

 A horse is a useful animal.

 

 

 4. înaintea unui nume predicativ

 He is a doctor.

 

 Articolul zero

 a) cu substantive nenumărabile (generic)

 He likes milk/skiing.

 

 

 b) cu substantive numărabile la plural (generic)

 We go on long walks in the evening.

 

 

 c) cu nume proprii

 Mary Brown, President Kennedy, Daddy; on Monday, in France, Oxford Street

 

 

 d) în expresii idiomatice

 It often snows in winter. Go to bed! I go to school by bus. See you at noon.

 

 

 e) cu elememntul predicativ suplimentar

 They elected him President.

3.6. Omisiunea articolului (The Elypsis of the Article)

Există unele situații în care articolul hotărât sau nehotărât este omis. Aceste cazuri se deosebesc de cele în care se folosește articolul zero, deoarece omiterea articolului nu produce modificări de sens ci are doar o valoare stilistică.

Comparați:

 I like honey. (Îmi place mierea.) (articolul zero = funcția generică)
 I like the honey they sell here. Îmi place mierea care se vinde aici. (articolul hotărât the = referință definită).

b)

 Take the honey to the children at the corner table! (Du mierea copiilor de la masa din colț!)
 Takes honey to children at corner table. (Duce mierea copiilor de la masa din colț.) (indicații scenice).

 

Articolul se omite în următoarele situații:

       în vorbirea familiară:

 (It’s a ) Pity they won’t be there. (Păcat că nu vor fi și ei acolo.)
 (Is the) Car still not working? (Tot nu merge mașina?)
 (A) Friend of mine told me about it. (Un prieten de-al meu mi-a spus despre asta.)

       în limbajul jurnalistice:

 Employees have to obey safety regulations. (Angajații trebuie să respecte regulile de protecție a muncii.)

       în indicații scenice:

 (The) Old woman goes to (the) settee (on the) right. (Bătrâna se îndreaptă spre canapeaua din dreapta (scenei).