Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Din punct de vedere al ideii de număr, substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) și nenumărabile (Mass nouns)..

Learn More

3.8. Adjectivul posesiv (The Posesive Adjective)

3.8.1. Definiție. Determinantul posesiv, în terminologie tradițională adjectivul posesiv, înlocuiește posesorul și determină numele obiectului posedat:

  Peter’s stamp collection is very valuable.
  His stamp collection is very valuable.

 

Adjectivul posesiv se acordă în gen și număr cu numele obiectului posedat:

  Her book - cartea ei; His bike - bicicleta lui; Their toys - jucăriile lor.

În propoziție, adjectivul posesiv îndeplinește funcția de atribut:

 My books are here on the table.

3.8.2. Formă.

Adjectivul posesiv în limba engleză are forme diferențiate după persoană, număr și gen:

Persoană Număr   Gen
  Singular Plural  
I my our  
II your your  
III his their masculin
  her   feminin
  its   neutru

La persoana a II-a singular și plural, adjectivul posesiv are aceeași formă:

  Look, there is a fly in your soup. (Privește, e o muscă în supa ta.)

Genul este marcat doar la persoana a III-a singular: - his se referă la substantive nume de persoană de sex bărbătesc:

John’s car is new. The man’s car is new. His car is new. 

Însă her se referă la substantive nume de persoană de sex feminin:

  Mary’s umbrella is old.
  The woman’s umbrella is old. Her umbrella is old.

Its se referă la substantive animate (nume de animale) și inanimate (nume de obiecte):

  The cat’s tail is long. Its tail is long.
  The door of the room is open. Its door is open.

3.8.3. Întrebuințare. Adjectivul posesiv este folosit ca determinant al substantivului, înlocuind numele posesorului și determinând numele obiectului posedat:

  John’s eyes are blue. His eyes are blue.

Spre deosebire de demonstrativele this/that, these/those, care pot fi folosite atât ca determinanți (this book) cât și ca pronume (I want this) formele my, your, his, her, its, our, your, their nu pot fi folosite decât ca determinanți:

  Is this your brother?

Formele posesive pronominale în limba engleză sunt diferite de cele adjectivale:

Comparați:

 Audio

 Adjectiv posesiv

 Pronume posesiv

 

 This is my book.

 This book is mine.

 

 That is your book.

 That book is yours.

 

 That is her/his/its food.

 That food is hers/his.

 

 This is our classroom.

 This classroom is ours.

 

 That is their classroom.

 That classroom is theirs.

Atenție! O situație particulară în limba engleză, o prezintă substantivele denumind părți ale corpului (hand, head, bodz, leg) și articolele de îmbracaminte (coat, umbrella, hat, shoes) care sunt întotdeauna precedate de adjectivul posesiv în limba engleză, spre deosebire de limba română, unde el este de obicei omis.

  He has a hat on his head. (Are o pălărie pe cap.)
   Lend me your umbralla, will you? (Împrumută-mi te rog umbrela (ta).)