Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Din punct de vedere al ideii de număr, substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) și nenumărabile (Mass nouns)..

Learn More

3.10. Adjectivul nehotărât (The Indefinite Adjective)

3.10.1. Definiție. Determinantul nehotărât, în terminologie tradițională adjectivul nehotărât, determină substantivul într-un mod global

 all the books, every pupil sau parțial each pupil, either side

3.10.2. Formă. Adjectivul nehotărât este invariabil ca formă și îndeplinește funcția sintactică de atribut:

 Each pupil must do his homework.

3.10.3. Întrebuințare. Some.

Adjectivul nehotărât some = ceva, niște, puțină, unii, unele, câțiva, câteva, vreun, vreo, se întrebuințează în propoziții afirmative și indică existența unui număr restrâns de lucruri, ființe, a unei cantități restrânse. Este folosit cu substantive numărabile la plural și cu substantive nenumărabile la singular:

 There are some books on his desk. She bought some cheese.

Some poate fi folosit în proproziții interogative în următoarele cazuri:

a)    în propoziții în care se oferă un lucru:

 Will you have some cake?

b)    când întrebarea nu se referă la some:

 Did she ask father to give me some money?

Any.

Any = vreun, vreo, nici un(ul), nici o, nici una, se întebuințează:

a)    în propoziții afirmative cu sensul: oricare, orice:

 Any pupil in the class could be out of the question.

b)    în propoziții interogative și negative:

 Did you meet any? There isn’t any bytter in the fridge.

Adjectivele nehotărâte each, every, either prezintă deosebiri de sens:

Every se referă la membrii unui grup fără a-i individualiza:

 Every word of it is true. (Fiecare cuvânt este adevărat.)
 The children engaged his every thought. (Toate gândurile lui erau la copil.)

 Every este folosit și cu substantive denumind unități de timp sau distanță pentru a indica caracterul repetat:

 every other day - din două în două zile;  every three days - din trei în trei zile; every now and then - din când în când every other mile - din două în două mile

Every este folosit doar ca determinant. Împreună cu -body, -one, -thing, -where formează pronume și adverbe nehotărâte:

 everybody, everyone, everything și everywhere.

Each. Each se referă la membrii unui grup luați individual:

 Each pupil must bring some scrap iron to school. (Fiecare copil (în parte) trebuie să aducă fier vechi la școală.)

Each poate fi folosit și ca pronume:

 He talked with each of us. How much are these peaches? Five pens each.

și cu referire la două persoane:

 Each of these (two) children is right.

Either. Either = fiecare (din doi):

There is no light at either end of the street. (Nu este lumină la nici unul din capetele străzii.)

Either poate fi folosit atât ca determinant, cât și ca pronume nehotărât. Either este folosit curent cu substantivul side:

 There are trees on either side of the road. (Sunt copaci pe ambele părți ale drumului.)

În acest context, either este apropiat ca sens de both, diferența fiind următoarea: both = amândoi (împreună); either = fiecare din doi (separat).

 Whatever was ridiculous in either character increased the aversion the reader had for both. (Tot ceea ce era ridicol în fiecare dintre cele două personaje mărea aversiunea cititorului pentru amândouă.)