Verbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanVerbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.6. Timplul trecut simplu (Past Tense Simple)

1.6.1. Definiție. Past Tense, aspectul simplu, desemnează un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul este amintit în momentul prezent).
1.6.2. Formă. Marca timpului Past Tense simplu este, la verbele regulate, -ed:

We listened to the concert last night. (Am ascultat concertul aseară.)

 
1.6.3. Pronunțarea și ortografierea terminației -ed este în funcție de terminația infinitivului.
-ed se pronunță:
a) [d] când verbele se termină în vocală sau consoană sonoră [b,g,l,m,n,v,z,dz,_dj_]:

play, played; arrived;

b) [t] când verbele se termină în consoană surdă [f,k,p,s,_ș_,t_ș_]

like - liked, cross -  crossed;

c) [id] când verbele se termină în -t sau -d:

 want - wanted; nod - nodded;


Particularități ortografice ale terminției -ed:
a) consoana finală a formei de infinitiv se dublează când vocala care o precede este scurtă accentuată:

stop - stopped; prefer - preferred.


Notă:
1. Consoana finală se dublează la câteva verbe, deși silaba finală nu este accentuată:

kidnap - kidnapped; handicap - handicapped; worship - worshipped;

 iar la verbe terminate în ic, =c se dublează în ck:

 picnic - picnicked.

2. În engleza britanică, verbele terminate în -l dublează această consoană, indiferent de accent:
 

control - controlled; travel - travelled.

 

3. În varianta americană a limbii engleze, -l se dublează numai dacă ultima silabă este accentuată:
controlled, dar: traveled.
b) verbele terminate în -y precedat de consoană îl schimbă în -i:

study - studied;

c) verbele terminate în -e adaugă doar -d:

move - moved.


1.6.4. În ceea ce privește verbele neregulate, acestea au fost împărțite în șapte grupe, în funcție de pronunțarea infinitivului, a formei de Past Tense și a participiului trecut:
 

1. verbe de tipul:

Audio Infinitiv Simple past past participle
burn burnt burnt
learn learnt learnt
lend lent lent
spend spent spent

2. verbe de tipul:

creep crept crept
leave left left
buy bought bought
catch caught caught

3. verbe de tipul:

cast cast cast
hit hit hit
shut shut shut
wet wet wet

4. verbe de tipul:

meet met met
hang hung hung
win won won
sit sat sat

5. verbe de tipul:

mow mowed mown/mowed
sow sowed sown/sowed
swell swelled swollen/swelled

6. verbe de tipul:

wear wore worn
grow grew grown
give gave given
write wrote written

7. verbe de tipul:

begin began begun
sing sang sung
come came come
go went goneNotă:
În funcție de formele pe care le au verbele la Past Tense și la participiul trecut, ele se împart în verbe regulate și verbe neregulate.
verbele regulate formează Past Tense și participiul trecut prin adăugarea terminației -(e)d la forma de infinitiv:

Audio Infinitiv Simple past past participle
listen (a asculta) listened (a ascultat) listened (ascultat)

verbele neregulate sunt cele care au forme deosebite pentru infinitiv, Past Tense și participiul trecut, care trebuie învățate pe dinafară.

1.6.5. Întrebuințare. Past Tense simplu este folosit pentru a exprima:
1) o acțiune săvârșită și încheiată într-un moment trecut:
a) Momentul în care a avut loc acțiunea este de obicei menționat prin adverbe de timp ca: two hours ago (acum două ore), yesterday (ieri), last week (săptămâna trecută), in 1970 (în 1970) etc.:
 

I went to the opera last night. (Am fost la operă aseară.)

Despre acest moment se pot cere informații prin întrebări începând cu when, what time, how long ago:
 

When did you call on him? Când ai trecut pe la el?
What time did you call on him? La ce oră ai trecut pe la el?
How long ago did you call on him? Cu câtă vreme în urmă ai trecut pe la el?
I called on him yesterday. Am trecut pe la el ieri.
I called on him at five o’clock. Am trecut pe la el la ora 5.
I called on him a few days ago. Am trecut pe la el acum câteva zile.

b) Acțiunea este săvârșită și încheiată într-un anume moment trecut, chiar dacă acesta nu este menționat, el putând fi dedus din context. (În schimb se poate specifica locul acțiunii):

He shook his head and said no. Dădu din cap dezaprobator și spuse nu.
I met him outside museum. M-am întâlnit cu el în fața muzeului.

c) Acțiunea este săvârșită și încheiată într-un moment trecut care este precizat ca rezultat al unei
întrebări și unui răspuns la Present Perfect. A:

Have you seen this film? B:Yes, I have. I saw it last week.

(A:Ai văzut acest film? B: Da, l-am văzut. L-am văzut săptămâna trecută.)

Notă: În acest context (c), Past Tense are o funcție anaforică, referindu-se la un eveniment deja
introdus în vorbire și deci cunoscut: I have been to Constanța.

I visited the Aquarium and walked down the pier.

2) o acțiune repetată în trecut, care se traduce de obicei prin imperfect în limba română:

I often visited him. (Îl vizitam adesea.)


Notă: 1. O acțiune repetată în trecut se mai poate exprima și cu ajutorul verbului modal would
(cu valoare “frecventativă”) + infinitiv, această construcție fiind caracteristică limbii literare:
 

He would sit for hours in front of his house, looking at the stars.

(Stătea / obișnuia să stea ore în șir în fața casei privind stelele.)

În vorbirea curentă se folosește used to + infinitiv:

He used to sit for hours in from of his house.

(Obișnuia să stea ore în șir în fața casei.)


2. Past Tense simplu nu se folosește niciodată cu valoare generică sau instantanee, ca Present Tense simplu.
3. Past Tense simplu poate fi folosit și cu alte valori temporale:
a) cu valoare de mai mult ca perfect (Past Perfect), pentru redarea unor acțiuni succesive în trecut, în special în propoziții circumstanțiale de timp introduse de when, after etc.:
 

He went out to play after he finished his homework.
I saw him before he saw me.

Această folosire a lui Past Tense este caracteristică verbelor care exprimă acțiuni (activity verbs):
 

He addressed and sealed the envelopes.

b) cu valoare de prezent, pentru a exprima o rugăminte politicoasă prin verbe ca wish, want, wonder, like, intend:

I wondered if you could lend me this book. (Mă întrebam dacă ați putea să-mi împrumutați cartea.)

c) cu valoare de prezent, în vorbirea indirectă, dacă verbul din propoziția principală este la un timp trecut:
 

He told me he was ill.

d) cu valoare de viitor, în propoziții circumstanțiale de timp, dacă verbul din propoziția principală este la un timp trecut:
 

He told me he would show me the photos when he came. (Mi-a spus că-mi va arăta fotografiile când va veni.)


1.6.6. Traducerea lui Past Tense
În limba română, Past Tense se traduce:
1) în propozițiile principale sau independente, prin:
a) perfectul compus (de obicei la persoana I și a II-a) și perfectul simplu (aproape exclisiv la persoana a III-a), când Past Tense exprimă o acțiune trecută încheiată, însoțită sau nu de perioada de timp:
 

I lost my umbrella yesterday. (Mi-am pierdut umbrela ieri.)

I lost my umbrella a few days ago. (Mi-am pierdut umbrela acum câteva zile.)

I lost my umbrella last week. (Mi-am pierdut umbrela săptămâna trecută.)

He said goodbye and left. (Spuse la revedere și plecă.)

b) imperfect, când Past Tense exprimă o acțiune repetată în trecut, de obicei însoțită de adverbe de frecvență:
 

She often left her English textbook at home. (Deseori își uita manualul de engleză acasă.)

2) în propoziții subordonate prin:
a) prezent, în vorbirea indirectă (după un verb trecut):

He told me he was ill. (Mi-a spus că este bolnav.)

b) viitor, în propozițiile temporale, când verbul din principală este la un timp trecut:
 

He said he would bring me the book when he came to my place.
(Mi-a spus că-mi va aduce cartea când mă va vizita.)

 

Our Team