Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Din punct de vedere al ideii de număr, substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) și nenumărabile (Mass nouns)..

Learn More

3.10.4. Adjectivul negativ (The Negative Adjective)

Adjectivele negative sunt adjective nehotărâte folosite în propoziții cu sens negativ și verbul la forma afirmativă. Ele sunt o subdiviziune a adjectivelor nehotărâte, care indică absența obiectelor sau a calităților acestora:

No = nici un(ul), nici una (din mai multe).

 No letter = nici o scrisoare.

 

He has made no mistakes. (Nu a făcut nicio greșeală.) 

 

Neither = nici unul din, nici un (din doi):

 I asked him two questions but he answered neither of them.

Neither poate fi folosit ca determinant sau ca pronume:

 Neither solution is acceptable. Neither of these solutions is acceptable.

No este folosit numai ca determinant, cu sensul de not any sau not a:

 There are no letters today.
 There aren’t any letters today. He was no fool. He was not a fool.

Forma no este preferată lui not any/not a în vorbirea curentă.

 

Grupul nominal

 

Predetreminanți

Determinanți (propriu-ziși)

Postdeterminanți

Adjectiv

Substantiv

 

 

Ordinale

Cuantificatori

 

 

both

my

 

 

 

children

all

the

 

 

new

pupils

 

the

first

three

 

pages

double

the

 

 

 

amount

 

 

 

a lot of

Romanian

students

one third

 

 

 

 

the time

 

the

next

four

 

chapters

 

Sounds related to the table above:

 both my children
 all the new pupils
 the first three pages
   double theamount
 a lot of Romanian students
 one third the time
 the next four chapters