Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Din punct de vedere al ideii de număr, substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) și nenumărabile (Mass nouns)..

Learn More

4.4. Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral)

Numeral ordinal indică ordinea în timp sau în spațiu a obiectelor sau a acțiunilor:

He was the first to come.
The second house around the corner is mine.

4.4.1. Forma numeralului ordinal.

Numeralele ordinale sunt alcătuite din următoarele elemente: numeralul cardinal, care poate fi considerat radicalul, articolul hotărât the, care precede radicalul, și sufixul -th, care se adaugă la radical:

4 - four - the fouth; 7 - seven - the seventh.

 Numeralele ordinale de la 1 la 3 au forme care se abat parțial de la această regulă;

the first, the second, the third.

Câteva numerale ordinale prezintă dificultăți ortografice.

5 - the fifth 8 - the eighth 9 - the ninth etc.

La numeralele compuse, numai ultimul număr primește -th:

27 - the twenty-seventh; 236 - the two hundred and thirty-sixth.

Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele hundred, thousand, million pot fi precedate numai de one, nu și de a, iar articolul hotărât poate fi omis:

the one hundred and thirty-second.

 Abrevierea numeralelor ordinale se face prin adăugarea ultimelor două litere la cifră: 1st; 2nd; 3rd; 4th; 21st etc.

 

Audio

Numeral  ordinal

Abreviere

Numeral ordinal

Abreviere

 

1 the first

the 1st  

15 the fifteenth

The 15th

 

2 the second

the 2nd

16 the sixteenth

The 16th

 

3 the third

The 3rd

17 the seventeenth

The 17th

 

4 the fourth

The 4th     

18 the eighteenth

The 18th

 

5 the fifth

The 5th

19 the nineteenth

The 19th

 

6 the sixth

The 6th

20 the twentieth

The 20th

 

7 the seventh

The 7th   

21 the twenty-first

The 21st   

 

8 the eighth

The 8th

30 the thirtieth

The 30th  

 

9 the ninth

The 9th

31 the thirty-first

The 31st  

 

10 the tenth

The 10th

32 the thirty-second

The 32nd

 

11 the eleventh

The 11th

40 the fortieth

The 40th

 

12 the twelfth

The 12th

100 the hundreth

The 100th

 

13 the thirteenth

The 13th

101 the hundred and first

The 101st

 

14 the fourteenth

The 14th

1000 the one thousandth

The 1000th  

 

4.4.2. Întrebuințarea numeralului ordinal.

În limba engleză, numeralul ordinal este folosit:

     a) a) a) a) a)    la exprimarea datei:

April 25th, the 25th of April.

În exprimarea datei, numeralul ordinal poate fi așezat înainte sau după numele lunii. Dacă numeralul ordinal precede denumirea lunii, acesta este urmat de of:

I was born on the 28th of April 1965.

Dacă numeralul ordinal este așezat după denumirea lunii, of este omis:

Ann was born on April (the) 28th.

În engleza americană ordinea este luna - data - anul.: 05.02.1981 – May, the 2nd. 1981.

     b)    pentru a indica ordinea într-o serie:

the Third World, Was the third act, the tenth floor

c)    pentru a exprima repetarea la intervale regulate:

every second day = din două în două zile/la fiecare două zile;
every third month = din 3 în 3 luni, o dată la 3 luni.

În aceste expresii articolul the este omis.