Verbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanPronumele reprezintă o clasă eterogenă, unele pronume pot înlocui substantive în comunicare.


Learn More

 5. Pronumele (The Pronoun)

5.1. Definiție

Observați câteva modalități de a exprima aceeași idee:

a) reprezintă o clasă eterogenă, unele pronume pot înlocui substantive în comunicare:

The man is here; He is here;
 

alte pronume desemnează direct vorbitorul ș;i ascultătorul (I, you) sau desemnează global sau parțial obiecte sau fenomene (all, each);

b) are categoriile gramaticale de persoană, gen, număr și caz;

c) îndeplinește funcțiile sintactice de subiect, nume predicativ, atribut apoziție, complement.

5.2.Rolul de substitut al pronumelui

În gramatica tradițională, pronumele este partea de vorbire care ține locul unui substantiv sau grup

John is a student.
He is a student.
Peter and Mary are students.
Those young people are students.
They are students.

Pronumele reprezintă însă o clasă eterogenă. Unele pronume constituie un sustitut al substantivului ((he, she, it, they), altele desemnează direct vorbitorul și interlocutorul (I, you); iar pronume ca all, every, each desemnează global sau parțial obiecte și fenomene.

În gramatica structuralistă, se foloseúte termenul de substitut pentru cuvintele care pot apărea în locul în care apar substantivele sau termenul de pro-form pentru toate acele cuvinte care înlocuiesc alte părți de vorbire.

5.3. Categoriile gramaticale ale pronumelui
Unele pronume au categoriile gramaticale de persoană, gen, număr și caz.
Categoria de persoană este specifică pronumelui și verbului: persoana I, a II-a, aIII-a: I am / You are /
He is
.
Categoriile de gen, număr și caz se întâlnesc și la substantiv, dar la pronume ele prezintă anumite particularități.

Spre deosebire de substantiv, pronumele are:
a) genul marcat doar la persoana a III-a singular: masculin/feminin/neutru: he/she/it.
b) numărul marcat prin supletivism (cuvinte diferite): I/we, he/they.
c) contrastul între cazul nominativ și acuzativ/dativ: I/me, he/him, who/whom.

Persoana și numărul. Pronumele personale, reflexive și posesive au forme distincte pentru persoană și
număr:

 

Persoana I

Pronume personal

Pronume reflexive

Pronume posesive

Singular

 

I

myself

mine

Plural

 

we

ourselves

ours

Persoana a II-a

Singular

 

you

yourself

yours

Plural

 

you

yourselves

yours

Persoana a III-a

 

 

 

Singular

 

he

himself

his

Genul feminin

 

she

herself

hers

Genul neutru

 

it

itself

-

Forma la plural

 

they

themselves

theirs

 

Masculin:

He/him himself his

 

Feminin:

she/her herself hers

 

Neutru:

it itself

 

 

 

 

 

 

Genul. Pronumele personale, reflexive și posesive sunt marcate formal pentru gen la persoana a III-a
singular:

La pronumele relative există o distincție între pronumele pentru nume de persoana (who, whom) și
pentru nume de obiecte sau animale (which).

Cazul. Substantivele și majoritatea pronumelor în limba engleză au două cazuri marcate formal: cazul
comun (nominativ, acuzativ/dativ) și cazul genitiv:
Cazul comun:

 

 

The postman is at the door.

 

Somebody is at the door.

 

I can see the postman at the door.

 

I can see somebody at the door.

Cazul genitiv:

 

 

The postman’s bag

 

Somebody’s bag

Pronumele personal și pronumele who au trei cazuri marcate formal: nominativul, dativ/acuzativ și genitivul:

 

Nominativ:

I

we
us
our

he
him
his

she
her
her

they

who

 

Dativ/acuzativ: me

them who(m)
their whose

         

 

Genitiv:

my

         

 

 

Conform tradiției gramaticale, pronumele personal la cazul genitiv este cunoscut sub numele de adjectiv
posesiv.

pag 127