Verbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanPronumele formează o clasă eterogenă, deoarece nu toate pronumele au forme flexionare pentru aceleași categorii gramaticale.


Learn More

 5.4. Clasificarea pronumelui

Pronumele personale, reflexive și posesive sunt considerate centrale clasei de pronume, ele având forme distincte pentru persoană, gen, număr și caz.

 

Clasificarea pronumelor*)
 

 

Pronumele centrale -personal
-reflexiv
-posesiv
Pronumele relativ
Pronumele interogativ
Pronumele demonstrativ

 

 

Pronumele nehotărât pozitiv universal

-each
-all

 

 

 

afirmativ

-seria every
-many, much, few, little
-several, enough
-one

 

 

neafirmativ


-seria some seria any
-either

 

 

negativ

seria no
-neither

 

 

 

         

5.5. Funcțiile sintactice ale pronumelor
De regulă pronumele înlocuiesc substantivele. Uneori ele însă determină substantivele.
Când pronumele înlocuiește un substantiv, se vorbește de valoarea substantivală (sau pronominală) a
pronumelui, iar când acesta determină un substantiv, se vorbește despre valoarea determinant (sau
adjectivală) a pronumelui.
Din punct de vedere al valorii substantivale sau de determinant, pronumele în limba engleză pot avea:
a) numai valoare substantivală:

 

I, you, he; mine, yours; somebody, something etc.

b) numai valoare de determinant:

 

every, my, no, etc.

 c) valoare substantivală și de determinant:

 

this/that, these/those, some/any etc.

Valoarea substantivală și cea determinativă consiționează funcțiile sintactice ale pronumelui. pronumele
folosite ca determinanți nu pot îndeplini decât funcția sintactică de atribut:
 

 

My book is new.

 

This book is new.

 

Every book is new.


pe când pronumele folosite cu valoare substantivală (pronumele propriu-zise) pot îndeplini diverse
funcții sintactice:
subiect:

 

I am a member of the committee.

 nume predicativ:

 

He is always himself.

complement indirect:

 

Show me your stamp collection, please.

complement direct:

 

He taught us a lesson.

complement prepozițional:

 

He will talk about himself.

Pronumele relative și interogative îndeplinesc și funcția de marcă a unor raporturi sintactice, introducând
propoziții secundare în frază:

 

The man who is speaking is our teacher. I wondered what he meant.

pag 128