Verbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanPronumele relativ se referă la un substantiv sau înlocuitor al acestuia care a fost deja menționat și el face legătura între propoziția în care se află și cea pe care o însoțește.


Learn More

5.10. Pronumele relativ (The Relative Pronoun)
5.10.1. Pronumele relativ se referă la un substantiv sau înlocuitor al acestuia care a fost deja menționat și el face legătura între propoziția în care se află și cea pe care o însoțește:

 

I know people who don’t like this writer.

 

I know people that don’t like this writer.


Pronumele relative sunt: who, which și that.
 

Sound:

Cazul Nominativ

Genitiv

Cazul Dativ

 

Who

whose

whom

 Se referă la un substantiv sau înlocuitor de gen masculin sau feminin:
 

 

The girl who sang is my cousin.

 

A carpenter is a man who makes chairs and tables.

 

He is a writer whose works are very well-known.

 Which, whose se referă la substantive de genul neutru:

 

Tom is wearing a coat which is too large for him.

 

The trees, whose leaves are yellow and red... Copacii, ale căror frunze sunt galbene și roșii...

 That se referă la substantive, indiferent de gen și caz:
 

 

The dog that ran across the street is mine.

 

The dog which ran across the street is mine.

 

The man that showed you the way is very old.

 

The man who showed you the way is very old.

Notă: Pronumele relative și pronumele interogative who, which și what se pot asocia cu adverbele ever și soever pentru a forma pronume relative, respectiv pronume interogative compuse: whoever – (pe) oricine.

 

Whoever comes must wait here. Oricine vine trebuie să aștepte aici.

whichever- (pe) oricare.

 

He will take whichever is his. O/Îl va lua pe oricare este a/al lui.

5.10.2. Întrebuințarea pronumelui relativ. Who, whom, whose introduc îndeosebi propoziții relative descriptive (propoziții care aduc informații suplimentare, neesențiale, despre antecedent):

 

My wife, to whom you were speaking just now, wants you to come to dinner. (Soția mea, căreia îi vorbeai acum, dorește să vii la noi la masă.)

Aceste pronume relative pot introduce și propoziții relative restrictive (propoziții care aduc informații absolut necesare pentru clarificarea sensului):

 

The boy who threw the stone will be punished.

Which introduce atât propoziții relative descriptive (a) cât și restrictive (b):
 

 

a) Swimming, which is an enjoyable sport, makes people strong and healthy.

 

b) The glass which you are drinking out of has just been washed.

 That se folosește numai în propoziĠii restrictive:

 

The chair that was broken yesterday has been mended.

Pronumele relative who, which, th se omit în propozițiile restrictive când se găsesc în cazul acuzativ:

 

The girl (who(m)) you have just met is my niece.

 

The magazine (that) you lent me is very interesting.


5.10.3. Locul pronumelui relativ. Pronumele relativ trebuie așezat, pe cât posibil, lângă antecedentul său. Nerespectarea acestei reguli poate da naștere la confuzii:

 

He met the girl in the street that youknow. A întâlnit fata pe strada pe care o cunoști.

 

In the street, he met the girl that you know. A întâlnit fata pe care o cunoști pe stradă.

Când pronumele relativ în acuzativ este însoțit de o prepoziție, aceasta este așezată înaintea pronumelui relativ în limba scrisă. În exprimarea familiară, pronumele relativ se omite de obiecei, iar prepoziția se așează după verb sau complementul direct:

 

This is the man to whom I gave the parcel (scris).

 

This is the man (whom) I gave the parcel to (familiar).