Verbs category

 

5.12. Pronumele negativ (Negative Pronouns)
Pronumele nehotărâte cu sens negativ sunt considerate de unii autori o clasă aparte de pronume - pronumele negative.
Pronumele negative desemnează lipsa obiectelor sau a fenomenelor. Folosirea lor exclude existența altor negații în propoziție.
Pronumele negative sunt: nobody, no one (nimeni), none (nici unul), neither (nici unul din doi), nothing (nimic):

 

Neither of them is right. Nici unul dintre ei (doi) nu are dreptate.

 

What have you bought? Nothing. Ce-ai cumpărat ? Nimic.