Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanNotă: a) Prin interjecție se exteriorizează senzații, sentimente, manifestări de voință sau se reproduc sunete și zgomote din natură;

 Partea a II-a
 

SINTAXA PROPOZIȚIEI
(The Simple Sentence)
 

 

II.0. Generalități
II.0.1. Definiție
 

Propoziția este unitatea de bază a sintaxei. Ea reprezintă cea mai mică unitate a sintaxei care poate apărea de sine stătătoare și care comunică o judecată logică sau o idee cu caracter afectiv sau volițional.
II.0.2. Clasificare
1) Din punct de vedere al scopului comunicării, propozițiile se împart în:
a) propoziții enunțiative, care transmit o informație:

 Columbus discovered America in 1492. (Columb a descoperit America în 1492.)
 He didn’t notice her. (Nu a observat-o.)

b) propoziții interogative, prin care se solicită o informație:

 Would you like to come to our party? (Vrei să vii la petrecerea noastră?)


c) propoziții imperative, care exprimă o poruncă, o rugăminte, îndemn:

 Open the book! (Deschide cartea.)
 Switch on the radio, please. (Deschide radioul, te rog.)

d) propoziții exclamative, care exprimă o stare afectivă (surprindere, nemulțumire, satisfacție etc.):

 Oh, how attractive she is! (Oh, ce frumoasă este!)

2. Din punct de vedere al structurii, propozițiile se împart în:
a) propoziții simple (Unextended Simple Sentences), alcătuite numai din subiect și predicat:

 The children are sleeping. (Copii dorm.)
 Dogs bark. (Câinii latră.)

b) propoziții dezvoltate (Extended Simple Sentences), care cuprind, pe lângă subiect și predicat, și alte părți de propoziție:

 Yesterday he went to school by bicycle. (Ieri s-a dus la școală cu bicicleta.)

c) propoziții eliptice (Elliptical Simple Sentences), din care lipsesc anumite părți de propoziție, ele putând fi completate cu ușurință:

 (I’ve) never heard about him.
 Who is missing?
 John (is missing).