Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanNotă: a) Prin interjecție se exteriorizează senzații, sentimente, manifestări de voință sau se reproduc sunete și zgomote din natură;

II.0.3. Tipuri de propoziții

Structura propozițiilor simple și dezvoltate poate fi detaliată în funcție de părțile de propoziție care urmează în mod obligatoriu anumite verbe.

Verbele se împart în trei clase mari: copulative, intranzitive și tranzitive, din punct de vedere al complinirii verbale, al părților de propoziție care pot fi folosite după ele.

a) Verbul copulativ prin excelență este verbul be. Acesta nu poate fi urmat decât de un nume predicativ sau de un complement circumstanțial de loc:

 They are workers.
 They are in the factory.

b) Verbele intranzitive nu pot fi urmate de complemente directe.
c) Verbele tranzitive sunt verbele urmate de complemente directe.
II.0.4. Luând în considerare pozibilitățile de complinire verbală, se obțin următoarele subtipuri de propoziții:
Propoziția simplă:
a) subiect + verb intranzitiv:

He swims. (El înoată.)

b) subiect + verb copulativ + nume predicativ:

 He is a teacher. (El este profesor.)
 He is competent. (El este competent.)

Propoziția dezvoltată:

a) subiect + verb intranzitiv + complement circumstanțial:

 He swims in the sea. El înoată în mare.

b) subiect + verb copulativ + complement circumstanțial:

The teacher is here/in classroom. Profesorul este aici /în clasă.

c) subiect + verb tranzitiv + complement direct:

 She has found the book. (Ea) a găsit cartea.

d) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement direct:

 The man asked the boy several questions. Omul i-a pus băiatului mai multe întrebări.

e) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement indirect:

 Father gave the toy to the little boy. Tatăl i-a dat jucăria băiatului.

f) subiect + verb tranzitiv + complement direct + element predicativ suplimentar:

 They appointed him chairman. L-au numit președinte.

g) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement prepozițional:

 I helped him with homework. L-am ajutat să-și facă temele.