Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanNotă: a) Prin interjecție se exteriorizează senzații, sentimente, manifestări de voință sau se reproduc sunete și zgomote din natură;

II.0.5. Părțile de propoziție (The Parts of the Sentence)

Părțile de propoziție se clasifică în:

1) părți principale de propoziție: subiectul și predicatul;

2) părți secundare de propoziție; complementul direct, indirect, prepozițional, elementul predicativ suplimentar, complemente circumstanțiale (de timp, loc, mod, cauză etc.) și atributul.

În limba engleză, aceste părți de propoziție pot fi identificate cu ajutorul următoarelor caracteristici:

a) prin ce părți de vorbire sunt exprimate;

b) locul pe care-l ocupă în propoziție;

c) trăsături specifice: acord, trecerea la diateza pasivă etc.;

Subiectul (The Subject):

a) este exprimat printr-un grup nominal (printr-un substantiv sau substitut al acestuia, însoțit sau nu de determinanți) sau printr-o propoziție subordonată cu funcție de subiect;

b) se așează înaintea predicatului în propozițiile enunțiative și după verbul auxiliar / modal în propozițiile interogative;

c) se acordă în număr și persoană cu predicatul.

Predicatul (The Predicate):

a) este exprimat printr-un verb tranzitiv sau intranzitiv la un mod personal sau printr-un verb copulativ cu o complinire nominală;

b) se așează de regulă după subiect;

c) are acord determinat de subiect.

Complementul direct (The Direct Object)

a) este exprimat, ca și subiectul, printr-un grup nominal sau printr-o propoziție subordonată cu funcție nominală;

b) urmează de regulă grupul subiect - predicat;

c) devine subiectul propoziției în transformarea pasivă.

Complementul indirect (The Indirect Object):

a) este exprimat printr-un grup nominal;

b) urmează complementul direct și are prepoziția exprimată (to sau for);

 I gave the book to Mary.

c) nu poate fi folosit fără un complement direct.

Numele predicativ (The Predicative Part of a Nominal Predicate).

a) este exprimat printr-un grup nominal, un adjectiv sau printr-o propoziție subordonată cu funcție nominală;

b) urmează verbul copulativ be sau alte copulative: become, turn etc.:

c) nu devine subiect al propoziției în transformarea pasivă.

Elementul predicativ suplimentar (The Predicative Adjunct):

a) este exprimat printr-un grup nominal, un adjectiv sau printr-o propoziție subordonată cu funcție nominală;

b) urmează grupul subiect - predicat:

 The boat swept close.
 They appointed him chairman.
 I left the meeting a little perturbed.

c) nu devine subiect al propoziției în transformarea pasivă:

 He was appointed chairman.

Complementul circumstanțial (The Adverbial):

a) este exprimat printr-un adverb, construcție adverbială sau propoziție subordonată circumstanțială, printr-un grup nominal sau o construcție prepozițională;

b) este de obiecei mobil, adică poate ocupa mai multe locuri în propoziție;

c) este de obicei opțional, adică poate fi adăugat sau eliminat dintr-o propoziție fără ca ea să devină negramaticală.