Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.8. Mai-mult-ca-perfectul (Past Perfect Tense Simple)

 

1.8.1. Definiție. Past Perfect este un timp folosit când vorbitorul se plasează psihologic pe o axă a trecutului, pentru a desemna un eveniment anterior unui moment sau unui eveniment trecut, care este amintit în momentul vorbirii:

 

I had finished the book by ten o’clock yesterday, by the time you came.

1.8.2. Structură.

Mai-mult-ca-perfectul se formează din forma de Past Tense a verbului have + participiul trecut al verbului de conjugat:

I had finished the book before you came. I’d finished the book before you came. (Terminasem cartea înainte să vii tu.)
He had already left by ten o’clock. (El plecase deja la ora 10.)

1.8.3. Întrebuințare.

Mai-mult-ca-perfectul este întrebuințat pentru a exprima:

1) o acțiune trecută, încheiată înaintea unui moment trecut:

I had finished my lessons by ten o’clock yesterday. (Îmi terminasem lecțiile înainte de ora 10 ieri.)

2) o acțiune trecută, încheiată înaintea altei acțiuni trecute:

When Doris got to the theatre, the show had (already) started. [Când a ajuns Doris la teatru spectacolul (deja) începuse.]
Mother had cooked the dinner by the time father arrived home. (Mama gătise deja cina câna a ajuns tata acasă.)

3) o acțiune trecută, încheiată imediat înaintea unei alte acțiuni trecute:

I had just got into the classroom when the bell rang. No sooner had I got into the classroom than the bell rang. (Tocmai/de-abia intrasem în clasă când a sunat clopoțelul.)
I had finished the book before you came. I had finished the book before you came. (Terminasem cartea înainte să vii tu.)
I had hardly got into the classroom when the bell rang. No sooner had I got into the classroom than the bell rang. (Tocmai/de-abia intrasem în clasă când a sunat clopoțelul.)

4) o acțiune trecută, săvârșită într-o perioadă de timp anterioară unei alte acțiuni trecute, dar ajungând până la aceasta (cu compliniri adverbiale începând cu for sau since):

He had been in the classroom for two minutes when the teacher came in. (Era în clasă de două minute când a intrat profesorul.)
He had lived in Bucharest since 1975 when I met him. (Locuia în București din 1975 când l-am cunoscut.)

Notă:

1. Mai-mult-ca-perfectul este un timp utilizat mai frecvent în limba engleză decât în limba română pentru exprimarea anteriorității. (În limba română se folosește adeseori perfectul compus cu valoare de mai-mult-ca-perfect:)

The passengers got out as soon as the train had stopped. Pasagerii au coborât îndată ce s-a oprit trenul).

     2.În limba engleză se poate folosi Past Tense în loc de Past Perfect în următoarele situații:

     a) după conjucția after, care indică prin sensul ei raportul de anterioritate nemaifiind necesară și o formă verbală specială:

The driver started the car after he cheked the engine. (Șoferul porni mașina după ce verifică motorul.)

b) În propozițiile subordonate temporale transformate în vorbire indirectă când verbul din principală este la un timp trecut:

He told me had seen a bear when he was in the mountains. (Mi-a spus că a văzut un urs când a fost la munte.)

 

     3. În propozițiile subordonate introduse de after sau until, folosirea mai-mult-ca-perfectului, prin contrast cu folosirea lui Past Tense, subliniază raportul de anterioritate, faptul că acțiunea din principală nu a avut loc decât după ce acțiunea din subordonată a fost încheiată:

The pupil on duty left the classroom after she had turned off the lights. [Eleva de servici a părăsit clasa (numai) după ce a stins lumina.]
The waiter didn’t take the plates away until they had finished their dinner. (Chelnerul n-a strâns farfuriile până n-au terminat masa.)

Mai-mult-ca-perfectul poate fi folosit:

5) în vorbirea indirectă, pentru a înlocui Present Perfect sau Past Tense, când verbul din propoziția principală este la un timp trecut:

Tom: I have spoken to Mary about it. I spoke to her last week. Tom said he had spoken to Mary about it. He added he had spoken to her the week before.

 

 

Our Teamm