Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanComplementul indirect este exprimat de regulă printr-un substantiv sau echivalent al acestuia, precedat de prepoziția

to sau for

15. COMPLEMENTUL INDIRECT (The Indirect Object)
15.1. Definiție

Complementul indirect este partea secundară de propoziție care indică persoana (rareori lucrul) asupra căreia se resfrânge în mod indirect acțiunea verbului.
15.2. Indicii formali ai complementului indirect
Indicii formali ai complementului indirect sunt:
a) cazul dativ, când complementul indirect este exprimat printr-un pronume personal (cu excepția lui it) sau prin pronumele interogativ-relativ who, precedat de prepoziția to sau for:

 Please, send a postcard to me. (Te rog trimite-mi o ilustrată.)
 To whom did you lend the tape recorder? (Cui i-ai împrumutat
magnetofonul?)

b) locul în propoziție:
- după complementul direct + prepoziția to sau for:

 He sold his car to his neighbour. (Și-a vândut mașina vecinului.)
 She bought a new shirt for her brother. (A cumpărat o cămașă nouă pentru fratele ei.)

-   înaintea complementului direct, fără prepoziție:

 Tom sold us his car.
 She bought her brother a new shirt.

c) transformarea la diateza pasivă, în care complementul indirect al persoanei:
- poate deveni subiectul formal al propoziției:

 Peter promised the tickets to us.
 We were promised the tickets (by Peter).

 - poate fi complement indirect reținut:

 They showed the town to us.
 The town was shown to us.

15.3. Exprimarea complementului indirect
Complementul indirect este exprimat de regulă printr-un substantiv sau echivalent al acestuia, precedat de prepoziția to sau for:

 We offered flowers to our teacher.
 We offered flowers to her.
 She bought books for her children.
 She bought books for them.

Prepoziția to sau for se omite:
a) când complementul indirect se află imediat după verb:

 Mother gave the children some sandwiches. (Mama le-a dat copiilor niște sandvișuri.)
 We sent her a message. (I-am trimis un mesaj.)

b) după verbe ca: afford, allow, forgive, refuse, spare:

 Can you spare me a few minutes? (Îmi puteți acorda câteva minute?)
 Allow me to ask a question. (Permiteți-mi să pun o întrebare.)

15.4. Întrebuințarea complementului indirect
Complementul indirect este întrebuințat:
a) după verbe tranzitive urmate de un complement direct și unul indirect, a căror ordine poate fi schimbată, împreună cu omiterea prepoziției for: buy, choose, do, leave, make, order, reserve, save:

 She ORDERED a new dress for herself.
 She ORDERED herself a new dress. (Și-a comandat o rochie nouă.)

 b) după verbe tranzitive urmate de un complement direct și unul indirect, a căror ordine poate fi schimbată, împreună cu omiterea prepoziției to: bring, give, hand, offer, owe, promise, red, show etc.

 He showed the stamp book to the visitors.
 He showed the visitors the stamp book. (Le-a arătat vizitatorilor clasorul.)

c) după verbe tranzitive urmate de un complement direct și de un complement indirect + prepoziția to în această ordine: address, announce, communicate, describe, explain, introduce, mention, relate, repeat, say, translate, etc.:

 The boy explained everything to his father. (Băiatul a explicat totul tatălui său.)

15.5. Locul complementului indirect
Complementul indirect în propoziție este așezat de regulă:
a) după complementul direct (+prepoziția to sau for):

 He said goodbye to them. (Le-a spus la revedere.)
 She made coffee for all of us. (A făcut cafea pentru toți.)

b) înaintea complementului direct. când complementul direct este mai lung sau urmat de o propoziție subordonată, prepoziția to sau for fiind omisă:

 I bought Hellen all the English books I saw in the bookshop. (I-am cumpărat Elenei toate cărțile englezești pe care le-am văzut în librărie.)

IMPORTANT!

Business Plan
Notă: Complementele indirecte după verbele urmate obligatoriu după prepoziția to nu pot fi așezate de, regulă, înaintea complementelor directe, iar prepoziția to nu poate fi omisă:

 

 

 

 She introduced her husband to the people present. (Și-a prezentat soțul celor de față.)

Dar și:

 She explained to him the new regulations / how she had the information. (I-a explicat noul regulament, cum a obținut informația.)

c) la începutul propoziției, pentru subliniere:

 To her, I gave the dictionary, not to him. (Ei i-am dat dicționarul și nu lui.)
 For her children she does her best. (Pentru copiii ei ea face totul.)

15.6. Transformarea pasivă
Verbele tranzitive urmate de complemente directe și indirecte se împart în două mari grupe, după felul în care se transformă la diateza pasivă:
a) Unele verbe au o singură transformare, în care complementul direct devine subiectul propoziției pasive, iar cel indirect este reținut. Asemenea verbe sunt cele de la punctul (c) cap.15.4. urmate obligatoriu de prepoziția to:

 He conveyed the message to them.
 The message was conveyed to them.

și de la punctul a) urmate de prepoziția for:

 Have you left any food for the others?
 Has any food been left for the others?

b) alte verbe ca: give, tell, show, promise au două transformări pasive.
Transformarea mai frecventă este cea în care complementul indirect al persoanei devine subiect, iar complementul direct este reținut:
Activ:

 The teacher gave the prize to Mary.

Pasiv:

 Mary was given the prize.

Este posibilă și transformarea:
 

 The prize was given to Mary.

 în care complementul direct devine subiect, iar complementul indirect este reținut. Această transformare este folosită mai rar.