Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanLocul elementului predicativ suplimentar este după complementul direct exprimat printr-un substantive sau pronume în acuzativ, care urmează predicatul (exprimat printr-un verb tranzitiv)

17. Elementul predicativ suplimentar (The Predicative Adjunct)
17.1. Definiție
Elementul predicativ suplimentar este partea secundară de propoziție care determină atât predicatul, exprimat printr-un verb tranzitiv, cât și un substantiv sau înlocuitor al acestuia care are funcția de complement direct al predicatului:

 She BOILED the egg hard = She BOILED the egg.
 The egg was hard.

 17.2. Exprimarea elementului predicativ suplimentar
Elementul predicativ suplimentar este exprimat de regulă prin:
a) substantiv, după verbe ca appoint, choose, elect, proclaim, call, name:

 They elected Mr Brown (as) chairman. (L-au ales pe dl.Brown președinte.)
 They nominated him President. (L-au desemnat președinte.)
 They have named the baby Dan. (L-au numit pe copil Dan.)

b) un adjectiv (care exprimă starea sau condiția ca rezultat al acțiunii verbului), după verbe ca: boil (hard), bake (hard), open (wide), drive (crazy, mad), break (open), wash (clean), push (open, shut), paint (white, green), etc.:

 Can you push the gate open? (Poți să deschizi poarta?)
 They’ve painted the fence white. (Au vopsit gardul alb.)
   

17.3. Locul elementului predicativ suplimentar
Locul elementului predicativ suplimentar este după complementul direct exprimat printr-un substantive sau pronume în acuzativ, care urmează predicatul (exprimat printr-un verb tranzitiv):

 They elected him president.
 Push the door open.