Adverbs category

 

IMPORTANT!

Business PlanComplementul indirect este exprimat de regulă printr-un substantiv sau echivalent al acestuia, precedat de prepoziția

to sau for

19. Complementele circumstanțiale (Adverbials)
19.1.Definiție
Complementul circumstanțial este partea de propoziție care determină sau modifică un verb, un adverb, un adjectiv sau o întreagă propoziție.
Ca determinant al verbului, complementul circumstanțial indică împrejurarea în care se petrece o acțiune (locul, timpul, scopul, cauza etc.):

 A taxi appeared at the corner of the street. (local)
 They arrived half an hour later. (time)

Atunci când determină un adverb, adjectiv sau echivalenți ai acestora, complementul circumstanțial arată cum se prezintă o însușire:

 It was nearly dark. Era aproape întuneric.
 They are nearly there. Aproape au ajuns.

19.2. Clasificare
Complementele circumstanțiale în limba engleză se împart, ca în limba română în: complemente circumstanțiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de condiție, de scop, concesive, consecutive etc.
19.3. Complementul circumstanțial de loc (The Adverbial of Place)
19.3.1. Definiție.
Complementul circumstanțial de loc indică locul, punctul de plecare, direcția sau limita unei acțiuni sau stări.
Notă: Unele complemente circumstanțiale de loc exprimate prin adverbe de loc, indică locul propriu-zis: here, there, somewhere.

Altele indică direcția: aside, forward, right, left.

Majoritatea adverbelor de loc însă pot fi folosite pentru a exprima atât locul, cât și direcția:
Loc:

 He doesn't live far. Nu locuiește departe.

Direcție.

 He didn't go far. Nu s-a dus departe.

19.3.2. Complementul circumstanțial de loc este exprimat prin:
a) un adverb sau o perifrază advebială de loc:

 She is here. He was walking to and fro.

b) un substantiv cu sau fără prepoziție:

 Helen is in town for the moment.
 They went home.

c) un substantiv în cazul genitiv precedat de o prepoziție:

 We buy bread at the baker’s.

d) o propoziție circumstanțială de loc:

 We do our shopping where everybody else does.

19.3.3. Locul Complementului circumstanțial de loc este de obicei după predicat (+ complement direct) (+compl. circ. de loc):

 She has been working (hard) IN THE LIBRARY all day.
 She was been reading (a book) IN THE LIBRARY all day.

Excepții:
Complementul circumstanțial de loc poate fi așezat între verb și complementul său direct dacă complementul direct este prea lung sau este exprimat printr-o propoziție subordonată:

 They took into the reading room all the dictionaries they needed.
 They found in the reading room all the dictionaries they needed.

Complementul circumstanțial indicând locul propriu-zis poate apărea și la începutul propoziției, mai ales când este exprimat printr-o construcție prepozițională:

 Somewhere near the river the children were playing football.

Complementul circumstanțial care indică direcția se așează uneori direct după verb (înaintea adverbului de mod), dacă verbul exprimă mișcarea spre un loc:

 He went to school by bus.

Câteva complemente circumstanțiale exprimând direcția pot apărea în poziția inițială:
a) în limbajul literar, pentru a da forță dramatică exprimării, cu verbe la prezent sau Past Tense simplu:

 In they come! Away they went!

b) în exprimarea familiară, cu verbe ca go, come, get la prezent sau imperativ (+you):

 Here she comes.
 There they go.
 In (bed) you get.

Business PlanNotă: 1. Here și there apar în câteva expresii cu verbul be:

 

 Here/there you are. Poftim...(Asta-i pentru tine).
 There she is. Uite-o! A ajuns.
 Here we are. Am ajuns în sfârșit (unde trebuia).
 There you are. Vezi că am dreptate (Asta întărește ce-am spus).

Atenție! Dacă subiectul în aceste expresii este exprimat printr-un substantiv și nu printr-un pronume, are loc inversiune între subiect și predicat.

 There he is!
 There is your father!
 Here they are!
 Here are your glasses!