Verbs category

 

IMPORTANT!

Business Plan

Verbele se acordă în număr singular/plural, persoană, mod, care exprimă un raport de acțiune dintre el și subiect, și diateză.

Learn More

 

1.9. 12 Viitorul perfect (Future Perfect Simple)

1.9.1. Definiție. Definiție. Viitorul perfect desemnează un eveniment anterior unui moment sau eveniment care este la rândul său posterior momentului vorbirii.

 

1.9.13. Formă. Viitorul perfect conține în structura sa viitorul simplu al verbului have, urmat de participiul trecut al verbului de conjugat:

I shalll/will have done my homework by the time return. (Îmi voi fi făcut lecțiile până te întorci tu.)

1.9.14. Întrebuințare. Viitorul perfect este folosit pentru a exprima:

1) o acțiune viitoare care va avea loc înaintea unui moment viitor:

He will have finished the book by Monday. (El va fi terminat cartea până luni.)

 2) o acțiune viitoare care va avea loc înaintea unei alte acțiuni viitoare:

He will have finished the book by the time you come back home. (El va fi terminat cartea până când te întorci tu acasă.)

 3) o acțiune viitoare care va avea loc într-o perioadă de timp anterioară unei acțiuni viitoare, dar ajungând până la aceasta:

He will have worked in this factory for forty years when he retires. (Va fi lucrat în această fabrica timp de 40 de ani când se va pensiona.)

Notă: Viitorul perfect este o formă verbală caracteristică limbii scrise, fiind rar folosit în vorbirea curentă.

1.9.15. Acțiuni viitoare dintr-o perspectivă trecută. Evenimentele viitoare sunt posterioare momentului vorbirii, care este now. Dar evenimentele pot fi posterioare și unui moment trecut then, care este amintit în momentul vorbirii. De pe această axă a trecutului, posibilitățile de exprimare a ideii de viitor sunt următoarele:

1) whould + infinitiv. (Construcție puțin frecventă în vorbirea curentă, caracteristică stilului narativ literar):

The times was not far off when he would realize his mistake. (Nu era departe momentul când își va da seama de greșeală.)

 2) be going to la Past Tense + infinitiv, adesea cu sensul de intenție nerealizată:

You were going to invite me to the cinema. (But you didn’t). (Urma/Trebuia să mă inviți la cinema. Dar n-ai făcut-o.)

 3) Past Tense aspectul continuu (acțiune conform unui plan, aranjament):

I was meeting them in London the next day. (Îi întâlneam/urma să-i întâlnesc la Londra a doua zi.)

4) Be to la Past Tense + infinitiv (construcție folosită în engleza literară , cu sensul de urma să; “era aranjat”):

He was to change his mind later. The festival was to be held at the end of term.

5) be about to la Past tense + infinitiv (“a fi pe punctul de”):

She was about to cry.

Our Team