Verbs category

 

Categoriile gramaticale ale verbului

 

Cuprins al categoriei VERBE

1. Verbul - introducere (28. 08. 2016) Verbele pot fi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere al sensului lexical și al funcției.... 2. Verbul - Categoriile gramaticale (28. 08. 2016) În limba engleză verbul are forme gramaticale determinate de categoriile specifice de timp, aspect, diateză și mod și de categoriile nespecifice de persoană și număr. În funcție de prezența sau absența categoriilor de timp, persoană și număr, formele verbale în limba engleză se împart în forme personale și nepersonale.... 3. Verbul - Verbul - timpul Simple Present (28. 08. 2016) În limba engleză verbul are forme gramaticale determinate de categoriile specifice de timp, aspect, diateză și mod și de categoriile nespecifice de persoană și număr. În funcție de prezența sau absența categoriilor de timp, persoană și număr, formele verbale în limba engleză se împart în forme personale și nepersonale.... 4. Verbul - Verbul - timpul Past Tense (28. 08. 2016) În limba engleză verbul are forme gramaticale determinate de categoriile specifice de timp, aspect, diateză și mod și de categoriile nespecifice de persoană și număr. În funcție de prezența sau absența categoriilor de timp, persoană și număr, formele verbale în limba engleză se împart în forme personale și nepersonale.... 5. Verbul - timpul Present Perfect (28. 08. 2016) În limba engleză verbul are forme gramaticale determinate de categoriile specifice de timp, aspect, diateză și mod și de categoriile nespecifice de persoană și număr. În funcție de prezența sau absența categoriilor de timp, persoană și număr, formele verbale în limba engleză se împart în forme personale și nepersonale.... 7. Past Perfect Tense of the Verbs (Mai-mult-ca-perfectul verbelor) (28. 08. 2016) Past Perfect este un timp folosit când vorbitorul se plasează psihologic pe o axă a trecutului, pentru a desemna un eveniment anterior unui moment sau unui eveniment trecut, care este amintit în momentul vorbirii... 8. Future Tense (Viitorul simplu al verbelor) (28. 08. 2016) Viitorul simplu desemnează un eveniment posterior față de momentul vorbirii. Există mai multe posibilități de redare a ideii de timp viitor în limba engleză ... 9_Perfect Future (Viitorul perfect al verbelor) (28. 08. 2016) Viitorul perfect desemnează un eveniment anterior unui moment sau eveniment care este la rândul său posterior momentului vorbirii. ... 10_aspectul durativ_nondurativ al verbelor (28. 08. 2016) În limba engleză aspectul este categoria gramaticală specifică verbului, care se referă la felul în care este reprezentată acțiunea exprimată de verb: ca având durată sau nu, ca fiind terminată sau nu... ... 11. Aspectul gramatical al verbului (28. 08. 2016) În limba engleză aspectul este categoria gramaticală specifică verbului, care se referă la felul în care este reprezentată acțiunea exprimată de verb: ca având durată sau nu, ca fiind terminată sau nu... ... 12. Aspectul continuu al verbelor (28. 08. 2016) Această folosire a prezentului continuu este obligatoriu însoțită de adverbe de frecvență ca: always, forever (totdeauna), continually, all the time (tot timpul)... ... 13. Prezentul continuu al verbelor (28. 08. 2016) Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima: 1) cu verbe de activitate durativă fără scop: a) o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii: ... 14. Past Tense Continuous of verbs (Perfectul Compus continuu al verbelor) (28. 08. 2016) Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima: 1) cu verbe de activitate durativă fără scop: a) o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii: ... 15. Future Tense Continuous of verbs (Viitorul continuu al verbelor) (28. 08. 2016) Viitorul continuu (Future Continuous) 1) cu verbe de activitate durativă fără scop, viitorul continuu exprimă: a) o acțiune în desfășurare într-un moment viitor, posterior momentului vorbirii: ... 16. Traducerea formelor aspectului continuu (28. 08. 2016) Verbul românesc nu are o categorie marcată formal pentru redarea contrastului aspectual continuu-noncontinuu. Ideea de desfășurare sau durată limitată a acțiunii este redată în limba română cu ajutorul adverbelor de timp:... 17. Aspectul perfectiv al verbelor(28. 08. 2016) Aspectul perfectiv arată că un eveniment (o acțiune sau stare) este reprezentat ca încheiat de către vorbitor în momentul în care este discutat. 1.10.13. Întrebuințare. În funcție de sensul lexical al verbelor și adverbele care le însoțesc, aspectul perfectiv are tradițional mai multe valori... 18. Past Perfect Continuous of the verbs (28. 08. 2016) Se formează din verbul be la mai-mult-ca-perfect și din participiul în -ing al verbului de conjugat. El are aceleași valori ca și Present Perfect continuu, momentul de referință fiind însă axa trecutului... 19. Future Perfect Continous of the verbs (Viitorul perfect continuu al verbelor) (28. 08. 2016) Se formează din viitorul perfect al verbului be și din participiul în -ing al verbului de conjugat. Viitorul perfect continuu exprimă o acțiune în desfășurare în viitor, înainte și până la o altă acțiune viitoare (și poate și după aceea) ... 20. Diatezele verbelor (Voices) introducere (28. 08. 2016) Diateza este categoria gramaticală specifică verbului care exprimă raportul dintre verbului predicat, pe de o parte, și subiectul și obiectul. (complementul direct sau de agent) al verbului predicat, pe de altă parte. În limba engleză există două diateze marcate formal: diateza activă, diateza pasivă. ... 21. Întrebuințarea diatezei pasive (28. 08. 2016) În limba engleză ca și în limba română se folosesc construcții pasive și nu active, când intenția vorbitorului este de a se sublinia acțiunea și nu pe cel care a săvârșit-o... ... 22. Traducerea constructiilor pasive (28. 08. 2016) Un verb englezesc la diateza pasivă se traduce de obicei tot printr-o construcție pasivă. În cazul verbelor urmate de un complement direct și unul indirect, se pot folosi și construcții reflexive cu valoare pasivă când complementul indirect al persoanei devine indirect: ... 23. Formele personale ale verbului (28. 08. 2016) Modul indicativ prezintă acțiunea, starea etc. exprimată de verb ca reală îndeplinită chiar. Modul indicativ are următoarele timpuri, în învecinarea lor cronologică... ... 24. Modul subjonctiv (28. 08. 2016) Modul subjonctiv prezintă acțiunea ca posibilă, când acțiunea este proiectată în viitor, sau ca virtuală, nerealizată, deci ireală, când acțiunea trebuia să aibă loc în trecut... ... 25. Modul subjonctiv trecut (28. 08. 2016) Subjonctivul trecut coincide ca formă cu Past Tense simplu, modul indicativ... 26. Modul subjonctiv analitic (28. 08. 2016) În limba engleză contemporană există tendința de a folosi subjonctivul analitic, mai frecvent decât subjonctivul sintetic, pentru a exprima fapte sau acțiuni ipotetice, sub forma unor presupuneri, îndoieli, urări, condiții, concesii sau a unui scop. Formele subjonctivului analitic conțin în structura lor verbe modale urmate de verbe noționale la infinitiv. (prezent sau perfect)... 27. Formele nepersonale ale verbului (28. 08. 2016) Formele nepersonale ale verbului nu au categoriile gramaticale de mod, persoană și număr și nu pot îndeplini în propoziție funcția de predicat. În unele situații însă ele pot forma construcții cu caracter predicativ în care forma verbală se află într-un raport predicativ implicit față de elementul nominal... 28. Modul infinitiv (28. 08. 2016) În limba engleză contemporană există tendința de a folosi subjonctivul analitic, mai frecvent decât subjonctivul sintetic, pentru a exprima fapte sau acțiuni ipotetice, sub forma unor presupuneri, îndoieli, urări, condiții, concesii sau a unui scop. Formele subjonctivului analitic conțin în structura lor verbe modale urmate de verbe noționale la infinitiv. (prezent sau perfect).... 29. Forma in _ing (28. 08. 2016) Forma în -ing reprezintă două forme verbale distincte: participiul în -ing și Gerund-ul. Acestea au formă identică, putând fi diferențiate numai după funcțiile pe care le îndeplinesc în propoziție, pe baza determinărilor pe care le au. Forma în -ing se construiește din infinitivul verbului de conjugat, la care se adaugă terminația -ing:... 30. Forma in _ing ca gerund (28. 08. 2016) Forma în -ing reprezintă două forme verbale distincte: participiul în -ing și Gerund-ul. Acestea au formă identică, putând fi diferențiate numai după funcțiile pe care le îndeplinesc în propoziție, pe baza determinărilor pe care le au. Forma în -ing se construiește din infinitivul verbului de conjugat, la care se adaugă terminația -ing:... 31. Verbele auxiliare (28. 08. 2016) din punct de vedere al pronunțării și ortografiei, verbele auxiliare apar adesea sub forme reduse, contrase, ele fiind de obicei neaccentuate în vorbire. Folosirea formelor contrase este caracteristică vorbirii curente și exprimării familiare în scris... 32. Verbele modale (28. 08. 2016) Verbele modale exprimă atitudinea vorbitorului față de enunț, acțiunea din cadrul acestuia fiind văzută ca posibilă, probabilă, necesară, obligatorie, de dorit etc.:...