Biserica Din Om

Articole

 

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituțiile bisericești

 

 

Gabriel Baicu

Bisericile instituționale au creat imaginea unui Isus (Iisus) Hristos, care este Domn și Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni și stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susțină această versiune, aceasta este o creație instituțională, care urmărește un anumit obiectiv. Interesul implicat este acela care presupune că dacă Isus (Iisus) este prezentat astfel credincioșilor, instituțiile bisericești, care dețin monopolul asupra cunoașterii Lui, vor fi și ele privite cu aceeași deferență, cu aceeași atitudine.

În realitate Hristos există în persoana fiecărui credincios născut din nou, nu ca și un element exterior dar ca și o prezență interioară, transformatoare. Noi suntem chemați să fim frații și surorile Lui, să fim la fel ca El, nu slujitorii sau supușii Lui. (Romani 8; 29) Aceasta nu înseamnă lipsă de respect față de El, este învățătura clară a N.T. Ierarhia și autoritatea, similară cu aceea dintre oameni, a fost introdusă de instituțiile bisericești, în credința creștină, dar nu sunt în nici un caz învățătura lui Hristos.

El a spus că a venit ca unul care servește la masă, nu ca unul care este servit la masă. Oamenii au inversat situația aceasta, pentru ca ei să ne poată comanda pe noi, în numele lui Isus (Iisus). Isus (Iisus) a mers cu jertfirea de Sine până la moarte și încă moarte de cruce, aici este cheia Creștinismului. El a dat totul din dragoste pentru noi, nu a venit să ceară nimic, iar ascultarea pe care o așteaptă de la noi, este tot în interesul nostru. Isus (Iisus) nu ne cere ascultare pentru a își consolida autoritatea Sa de stăpânitor, pentru a ne transforma în supuși perfecți. Isus (Iisus) ne cere înțelegere nu ascultare oarbă. El nu este stăpânitorul nostru este fratele și prietenul nostru, este Cel care ne iubește mai mult decât oricine altcineva. Isus (Iisus) dorește să îl iubim cu aceeași măsură cu care ne iubește El, nu vrea să ne supunem Lui de frică.

Cum putem să îl ascultăm, dacă nu îl înțelegem? Prin ascultarea de El, devenim ca El, nu supușii Lui și aceasta deoarece și El a dovedit aceeași ascultare față de Tatăl. Dar și Tatăl, la rândul Lui a ascultat totdeauna pe Fiul. Ne-a învățat să respectăm niște principii, care ne califică pentru Împărăția lui Dumnezeu, deoarece într-un loc perfect nu au cei căuta cei care nu sunt gata să intre în armonie cu ceilalți. Avem în noi Duhul lui Hristos, deci Isus (Iisus) locuiește în noi, pentru ca să putem simți ceea ce simte El și gândi ceea ce gândește El, într-o situație sau alta. În felul acesta devenim ca El, nu în calitate de supuși ai Lui, sclavi fără personalitate, ci în calitate de ființe care sunt chemate să ajungă la înălțimea plinătății staturii lui Hristos. (Efeseni 4; 13)

    Personal nu sunt adeptul instituțiilor bisericești, le privesc în mod critic, deoarece ele ascund Persoana lui Isus (Iisus) Hristos, nu o revelează în adevărata lumină. Pentru amănunte intrați pe situl

Vă invit să vizitați www.bisericaspiritualaunica.com