Biserica Din Om

Articole

 

Raspuns la mesajul unui pastor

 

  Gabriel Baicu

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus), care ne-a învățat că cel mai mare este slujitorul tuturor, că cel mai mic este de fapt cel mai mare, deci o învățătură bazată pe dragoste și slujire și nu pe autoritate impusă și între învățăturile oamenilor, inclusiv modul în care este înțeleasă, în mod obișnuit, învățătura lui Pavel despre autoritate. Acesta din urmă a stabilit ierarhii bisericești, cu șefi, cum ar fi pastori,comitete bisericești  sau alții. Chiar dacă apostolul Pavel nu a avut această intenție, totuși epistolele sale sunt interpretate ca o justificare a autorității bisericești impuse. În baza epistolelor lui Pavel s-au construit niște instituții bisericești, care sunt imaginea lumii și nu sunt imaginea Împărăției lui Dumnezeu. Unde a stabilit Isus (Iisus) ierarhii între oameni? Pastore, arată un singur text, prin care Isus (Iisus), care s-a aplecat să spele picioarele lui Petru, te-a pus pe tine sau pe alți pastori sau preoți să conduci sau să administrezi cu autoritate peste cei credincioși sau peste cele credincioase? Isus (Iisus) a venit ca unul care servește la masă, dar tu ești, cel mai probabil, ca unul care stai la masă și aștepți să fii servit. De unde știu? Am văzut mulți funcționari bisericești și toți erau așa, iar dacă tu faci excepție, cu atât mai bine pentru tine, dar întărești doar regula, căci excepția întărește regula. Isus (Iisus) ne-a învățat să ne apropiem de Dumnezeu și să îl numim Tată, dar Bisericile instituționale nu ne sunt Tată și nu ne sunt mamă, sunt o autoritate instituțională, care încearcă să ne controleze și să ne domine la fel ca orice instituție omenească, în interesul bunei sale funcționări.

"26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;

 27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.

 28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi." (Matei 20; 26-28)

Isus ne cere să ne iubim unii pe ceilalți, așa cum ne-a iubit El și tocmai acest lucru nu se vede între credincioși, dar acesta este semnul adevăratului Creștinism. Tot restul formelor și ritualurilor și toată propaganda creștină, nu este decât demagogie, în lipsa dragostei, după exemplul lui Isus (Iisus). (Ioan 13; 34-35) Uită-te în adunarea ta, pastore și observă dacă vezi semnul pus de Isus (Iisus), pentru a deosebi pe urmașii Lui, de funcționarii religioși. Tu propovăduiești ierarhia căci asta este în interesul tău, dar Isus (Iisus) a propovăduit altceva, a propovăduit anti-ierarhia, adică să ne slujim unii pe alții și nu să ne conducem în mod autoritar unii pe alții și să ne dominăm unii pe alții. Din cauză că tu și alții ca tine propovăduiesc ierarhia, Biserica lui Dumnezeu a ajuns o instituție, ca orice instituție din stat, cu superiori și șefi și cu prea puțină milă și lepădare de sine. Atenție deci, stimați cititori, mai degrabă la plămădeala fariseilor, care una propovăduiesc în adunări și alta fac în realitate.

Eu mă concentrez pe învățătura lui Isus (Iisus) și cu toate că accept multe din învățăturile lui Pavel, sunt obligat totuși să discern și să filtrez ceea ce apostolul Pavel a spus de la el și nu de la Dumnezeu. De ce? Aceasta o fac deoarece am găsit că în multe locuri, în esență și chiar în exprimare, că Pavel l-a contrazis pe Isus (Iisus). Nu îl acuz de nimic dar câteodată Creștinismul propovăduit de el este foarte diferit de învățăturile lui Isus (Iisus). Pavel a construit autoritatea bisericească, dar tocmai această autoritate umană, în probleme spirituale a fost refuzată de Isus (Iisus), adică autoritatea preoților a cărturarilor și a fariseilor.  De altfel, chiar Petru a constatat că mulți răstălmăcesc scrierile lui Pavel spre pieirea lor.

"15 Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,

 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor." (2 Petru 3; 15-16)

Ți-ai pus vreo dată întrebarea care sunt epistolele apostolului Pavel, pe care mulți le răstălmăcesc spre pieirea lor? Dacă nu îți spun eu. Sunt toate epistolele care se referă la autoritate și care au determinat o organizare a comunităților creștine similară cu celelalte organizații din lumea noastră. Prin acest mod de organizare ierarhic, lumea a intrat în Biserică, căci aceasta este organizarea lumii și nu reprezintă principiile lui Dumnezeu, de lepădare de sine și sacrificiu de sine. Bisericile instituționale au ajuns să fie imaginea lumii, nu mai sunt imaginea Împărăției lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu, chiar El este gata să își dea viața pentru noi și a și făcut acest lucru, pe cruce. Unde vezi tu așa ceva în organizațiile omenești, pe care tu le numești Biserici? Biserica este una singură și este o realitate spirituală, în care sunt uniți toți aceia și acelea, care se află în Duhul Sfânt și care deci sunt născuți din nou, prin El. Ei se iubesc ca și Hristos Biserica și sunt gata la nevoie să își sacrifice chiar viața unul pentru celălalt. Dragostea, turnată în inimi de Duhul Sfânt este legătura adevărată între cei credincioși și nicidecum ierarhiile bisericești. (Romani 5; 5)

Pastore, învățăturile tale nu sunt curate și nici nu pot să fie căci tu încerci să îmbini utilul cu plăcutul și îi înveți pe oameni ceea ce îți convine ție ca ei să știe, spre bunăstarea ta și nu spre mântuirea lor. Și eu și tu vom da socoteală în fața lui Dumnezeu, pentru ceea ce îi învățăm pe oameni dar tu ai o mare răspundere, căci tragi după tine ”stelele” pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mântuire. Te compătimesc și nu aș vrea să fiu în locul tău. Mai este însă timp să te întorci și să îi înveți pe oameni adevărul curat al evangheliei lui Isus (Iisus), care nu a găsit ca un lucru de apucat să fie asemenea lui Dumnezeu, care s-a dezbrăcat de gloria Sa și a venit să moară pe cruce pentru noi. (Filipeni 2; 6-7) Acesta este spiritul învățăturilor lui Isus (Iisus), iubirea sacrificatoare și nicidecum autoritatea instituțiilor bisericești, asemănătoare cu autoritatea religioasă evreiască, care l-a răstignit pe El. Isus (Iisus) a fost răstignit de niște funcționari bisericești ca și tine, care credeau, așa cum faci și tu, în autoritatea și ierarhia lor religioasă. Te sfătuiesc prietenește să nu cazi în aceeași greșeală. Litera omoară, dar Duhul dă viață. Ierarhiile bisericești nu mai au loc pentru compasiune, sunt prea ocupate să guverneze și să administreze, dar tu iubește ca și Hristos și lasă grija administrării universului în seama lui Dumnezeu, Tatăl nostru.

Din punct de vedere administrativ trebuie să existe o coordonare, acolo unde sunt adunați mai mulți oameni la un loc. Niciodată nu am negat acest lucru. Din punct de vedere spiritual însă, înainte de a se despărții de ucenicii Săi, după cum ne spune evanghelia după Ioan, Isus (Iisus) a suflat Duhul Sfânt asupra ucenicilor și așa face și în zilele noastre. Isus (Iisus) nu a dat Duhul Sfânt numai apostolilor din vechime, adică numai celor care au fost cu El, ci tuturor celor care sunt ai Săi, căci cine nu are Duhul lui Hristos nu este al Lui, după cum ne spune apostolul Pavel, în epistola către Romani. Toți aceia care sunt umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt trimișii lui Dumnezeu, adică apostoli. Cuvântul apostol, în traducere în limba română înseamnă trimis. Toți suntem trimiși să ducem, întregii umanități vestea bună a evangheliei. Apostoli nu sunt numai Pavel sau Petru, etc. De fapt nici Pavel nu l-a cunoscut personal pe Isus (Iisus), ci El i s-a arătat lui Pavel, după înălțarea la Ceruri. Multora dintre noi ni s-a arătat Isus (Iisus), în forme și modalități particulare și nimeni nu poate să creadă cu adevărat în Dumnezeu, adică bazat pe certitudini, dacă nu are și o dovadă de putere din partea Lui. De unde știu? Din Biblie. Noi suntem ucenicii de astăzi, tot așa cum apostolii au fost ucenicii din trecut. Toți ucenicii au fost chemați personal de El, și așa se întâmplă și astăzi. Înlocuitorul lui Isus (Iisus) pe pământ este Duhul Sfânt și nu un om sau altul, o instituție sau alta, un comitet al unei Biserici instituționale sau alta. Înlocuitorul lui Isus (Iisus) pe pământ, care este Duhul Sfânt, locuiește în oameni, în toți cei sau cele cu adevărat credincioase și nu în clădiri făcute de mâini omenești. Cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui, ne spune apostolul Pavel, dar cine are Duhul lui Hristos este un purtător al Lui, este un ucenic al Lui.

Prin urmare, copii lui Dumnezeu sunt numai acei credincioși sau credincioase care sunt născuți din nou, adică sunt născuți din Dumnezeu. Numai cine este născut din Dumnezeu are o bază ca să îl numească pe El Tată și numai aceea sau acelea fac parte din adevărata Sa Biserică, care este una și nu mai multe. A se vedea epistola lui Pavel către Efeseni. Unicitatea Bisericii lui Dumnezeu este dată de unitatea Duhului Sfânt, care locuiește în toți aceia sau acelea, care fac cu adevărat parte din Biserica Sa, indiferent de confesiunea creștină de care aparțin sau fără o astfel de apartenență. Toți Creștinii născuți din nou au și darurile și roadele Duhului Sfânt, deoarece nu poți să fi umplut cu Duhul Sfânt și să nu ai darurile și roadele Sale. Este ca și cum ai avea soarele, dar nu ai avea lumina și căldura Lui. Faptul că nu există dragoste spirituală în Biserici se datorează în bună măsură funcționarilor bisericești care le conduc, căci ei sunt aceia sau acelea care dau tonul și dacă cei credincioși văd că cei care conduc nu practică cu toată convingerea porunca iubirii, cerută de Isus (Iisus), atunci fac și ei la fel. În al doilea rând, există mari lacune în învățătură și se predică mai mult autoritatea decât slujirea. Poate ar fi bine să meditezi la ceea ce îți scriu eu și o fac cu toată răspunderea,îți scriu nu pentru a te doborî, ci pentru a îți atrage atenția că anumite stări de fapt din adunările creștine sunt din ce în ce mai vizibile.

 

Navigare website

 

mobile version Biserica din Om

Mobile version!

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more