Biserica Din Om

Articole

 

Ucenicii lui Isus (Iisus)

 

  Gabriel Baicu

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat, oamenii au rămas oameni și modul formal de practicare a religiei este același. Dacă au apărut schimbări, acestea sunt de organizare și de ritual și nu de esență și punerea în practică efectivă a învățăturilor lui Isus (Iisus) este mai degrabă excepția, decât regula. Oamenii au o formă de religiozitate dar golită de conținut. Dovada faptului de a fi Creștin nu este, așa cum a cerut Isus (Iisus), dragostea, ci ea este considerată a fi apartenența la o confesiune creștină sau alta. (Ioan 13; 34-35) 

"1 Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,

 2 a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.

 3 Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

 4 Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.

 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi;

 6 umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi;

 7 le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: „Rabi! Rabi!”

 8 Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.

 9 Şi „Tată” să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.

10 Să nu vă numiţi „Dascăli”; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.

11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.

12 Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat." (Matei 23; 1-12)

Unde încap în aceste texte ierarhiile bisericești, care s-au stabilit în baza învățăturilor lui Isus (Iisus) și care formează structura Bisericilor instituționale? Să vedem cum apăreau cărturarii și fariseii, în ochii lui Isus (Iisus).

Nelegiuirile cărturarilor şi Fariseilor.

"13 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.

 14 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă.

 15 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.

 16 Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: „Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.”

 17 Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?

 18 „Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.”

 19 Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinţeşte darul?

 20 Deci cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui;

 21 cine jură pe Templu jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el;

 22 şi cine jură pe cer jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.

 23 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

 24 Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!

 25 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.

 26 Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.

 27 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.

 28 Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

 29 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi

 30 şi ziceţi: „Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.”

 31 Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proroci.

 32 Voi, dar, umpleţi măsura părinţilor voştri!

 33 Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

 34 De aceea, iată, vă trimit proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre şi-i veţi prigoni din cetate în cetate;

 35 ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu şi altar.

 36 Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta." (Matei 23; 13-36)

Este oare chiar atât de mare deosebirea între cărturarii și fariseii din V.T. și funcționarii bisericești de astăzi? Mie nu mi se pare că există nici o diferență. La fel ca și în vechime s-a constituit o religie de ochii lumii. Una sunt oamenii învățați și alta se practică. Se întocmesc programe frumoase, inclusiv în confesiunile creștine Neo-protestante, totul este ca la carte, dar lipsește tocmai esența învățăturilor lui Isus (Iisus).

"34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii." (Ioan 13; 34-35)

Orice putem vedea în comunitățile creștine de astăzi, dar foarte puțin se poate observa efectele dragostei de natură divină. Oamenii sunt bine îmbrăcați, vin duminica și în alte zile în clădirile, în mod eronat, numite Biserici, dar Dumnezeu nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, după cum ne spune Biblia, dau ofrande bănești și chiar fac fapte bune, dar nu sunt gata să facă ceea ce a cerut Isus (Iisus) și anume să se lepede de ei înșiși și să iubească ca și El. Fiecare își urmărește cu prioritate interesele sale și nu este gata să privească pe celălalt mai presus decât pe sine însuși, căutând la interesele altora, cel puțin la fel ca și la ale lor. (Filipeni 2; 1-5) Nu știu alții cum privesc lucrurile acestea dar eu văd în cuvintele lui Isus (Iisus), privitoare la cărturari și farisei, imaginea exactă a Bisericilor instituționale de astăzi. Asta suntem și nimic mai mult și de aceea ar trebui ca să nu ne mai judecăm unii pe alții în funcție de un reper extrem de greșit. Este bine ca fiecare să aibă propria sa relație și experiență cu Dumnezeu și să își dezvolte propria sa spiritualitate, fără să se orienteze după un model fals, care este reprezentat de instituțiile bisericești și care ne poate duce, fără îndoială, în eroare.

 

Navigare website

 

mobile version Biserica din Om

Mobile version!

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

uploaded: 19. 02. 2015

read more