Biserica Din Om

Articole

 

Un nou raspuns catre pastor

 

  Gabriel Baicu

 Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc. Pavel a fost nevoit să procedeze în acest mod deoarece se adresa unor oameni ne renăscuți spiritual, lumești, dar toți aceia și acelea care sunt conduși de Duhul lui Hristos, direct în conștiințele lor, nu au nevoie să fie dirijați din exterior, de către ”ierarhii” bisericești, ci sunt conduși în inimile și mințile lor direct de către Dumnezeu. Dacă noi nu mai suntem Creștini lumești, ci suntem Creștini duhovnicești, suntem conduși de către Duhul lui Hristos, în viețile și conștiințele noastre și nu de către preoți, pastori sau comitete bisericești. Pavel s-a adresat la două categorii de Creștini, Creștinii lumești și Creștinii duhovnicești și modul lui de adresare la cele două categorii este foarte diferit. Bineînțeles că un pastor ca cel care scrie replicile la postările mele se ține cu toată ambiția de poziția lui de conducere, căci aceasta îi conferă avantaje personale, dar Isus (Iisus) ne-a învățat că cel mai mic este cel mai mare, și că cei smeriți vor fi înălțați și că noi trebuie să fim ca unii care servesc la masă și nu ca unii care stau la masă. Pastorul vrea să stea la masă toată viața lui și se luptă să rămână la conducere. Isus (Iisus) s-a aplecat să spele picioarele ucenicilor, nu ca și un ritual religios sau ca o propagandă, așa cum fac nenumărați funcționari religioși, ci pentru a ne învăța că noi nu suntem organizați ierarhic, ci suntem doar slujitori unii altora. Toate ierarhiile bisericești au modificat și transformat învățăturile lui Isus (Iisus), le-au pervertit și astăzi Bisericile creștine se aseamănă cu statele, cu guvernele sau cu alte instituții, reci și fără suflet, care promovează tradiții și regulamente, asemănătoare cu legile omenești. Fără nici o îndoială că satana și puterea lui stă în autoritatea nejustificată a instituțiilor bisericești și acest lucru s-a dovedit în persecuțiile pe care autoritatea papală le-a exercitat asupra celor credincioși și împotriva cărora s-au ridicat Martin Luther și reformatorii. De asemenea, în vremurile noastre, autoritatea nejustificată a instituțiilor bisericești, inclusiv a celor Neo-protestante, se vede în modul nespiritual în care sunt conduse organizațiile creștine și unde se promovează spectacolul religios și formalismul și nicidecum dreptatea, mila și credincioșia sau compasiunea reală și unde suportul material și moral al celor credincioși este de multe ori formal și nu efectiv. Dacă sunteți mulțumiți cu atmosfera spirituala din cele mai multe comunități creștine și cu felul autoritar în care sunt conduse atunci nu trebuie să fiți de acord cu mine, dar dacă vedeți că lucrurile nu merg așa după cum ne-a învățat Isus (Iisus) eu vă explic de ce ele nu merg bine. Nu avem nevoie de ierarhii bisericești, avem nevoie ca fiecare în parte să fim umpluți cu Duhul lui Dumnezeu și să ne lăsăm conduși de El. Dumnezeu este Tatăl fiecărei persoane credincioase în parte și între Tată și fiii și între Tată și fiicele Lui nu există intermediari, căci Părintele nostru ne iubește pe fiecare în parte și El are grijă personal de fiecare din noi. Cine poate să intermedieze sau să se amestece între un părinte și copii lui? Dacă ar fi un părinte denaturat, atunci ar intervenii autoritățile tutelare și instituțiile sociale, dar Dumnezeu este Cel mai bun Părinte și are grijă personală de noi, nu avem nevoie de autorități tutelare.

 

Navigare website

 

mobile version Biserica din Om

Mobile version!

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more