Biserica Din Om

Articole

 

de asemenea este scris

 

 

Mulți predicatori spun oamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți cei credincioși și să reamintească acestora, cu alte cuvinte, ceea ce ei au auzit deja de nenumărate ori. Marea majoritate a predicatorilor nu riscă să susțină adevăruri nepopulare, căci ce s-ar face ei fără sprijinul popular? Eu nu doresc să fiu dintre aceștia. A spune adevărul este cu mult mai important decât a obține recunoaștere din partea oamenilor și de aceea, ceea ce susțin eu nu este totdeauna ușor de acceptat, în ochii tuturor. Nu dau ”doi bani” pe expresia eretic sau rătăcit atâta vreme cât mă întemeiez pe Biblie. Tot ceea ce afirm este bazat pe textele Bibliei, dar pe o citire a Scripturilor pe care o făcea și IIsus (Iisus), adică pe ”de asemenea este scris” și pe reconsiderarea unor texte pe care cei mai mulți le trec pur și simplu cu vederea. Principiul meu este că nici un text Biblic nu trebuie ”trecut cu vederea” sau ”scăpat din vedere” și că detaliile contează.

 Textele se interpretează unele prin celelalte și nici un text nu este de prisos, dacă este înțeles în contextul general al Bibliei și în contextul istoric în care a fost scris. De exemplu, în Biblie este scris, atunci când se referă la femei, vezi Corinteni, Efeseni și 1 Timotei, că femeile sunt un fel de persoane credincioase, care se află sub tutela spirituală a bărbaților. Pe de altă parte, IIsus (Iisus) a răspuns lui satan cu expresia: ”deasemenea este scris” și eu doresc să răspund în același fel. Da, în N.T. este scris că femeia trebuia să fie supusă băbrbatului și să stea în tăcere și că ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dar tot în N.T. este scris că în Hristos nu mai există nici o deosebire între bărbat și femeie și mai este scris că femeia care a fost vindecată a fost mântuită prin credința ei și nu prin nașterea de fii, dacă termenul mântuit a avut același sens, în aceste cazuri și eu cred că a avut. În N.T. mai scrie că Dumnezeu este Tatăl fiecărei persoane credincioase, fără să se facă deosebirea între bărbați și femei. IIsus (Iisus) nu a învățat o rugăciune Tatăl nostru diferită pentru bărbați și alta pentru femei.

Da, în N.T. ”este scris,” dar totodată ”de asemenea este scris” și de aceea există atâta confuzie. Este necesară o muncă de sinteză, îndrumată de Dumnezeu, în care textele, care se referă la un anumit subiect sau o anumită temă, să fie puse toate împreună și să se ajungă la o concluzie, în urma analizei lor comparate. Altfel Biblia se transformă într-un mijloc de manipulare și câteodată asta a și fost de-a lungul timpului. Biblia poate fi, în același timp, o carte minunată dar și cel mai extraordinar mijloc de manevrare a maselor și cei ne știutori cad cu ușurință în plasa întinsă de către instituțiile bisericești. Mai presus de orice, trebuie să avem în vedere Spiritul în care a învățat IIsus (Iisus) pe oameni și sensul, esența, principiile fundamentale sau finalitatea, avute în vedere de învățăturile Lui. Ce a vrut IIsus (Iisus) de la noi? Să ne transforme în sclavii perfecți ai unei civilizații extra-terestre sau să ne învețe cum să devenim ființe superioare și responsabile, așa cum este Tatăl nostru din Ceruri? Ce a vrut IIsus (Iisus) de la noi, să ne propulseze pe o cale de evoluție spirituală, pentru ca să ajungem în caracter ca și Dumnezeu sau să câștige un pariu cu satana, demonstrându-i acestuia din urmă că poate să completeze cu noi numărul de îngeri, care au căzut împreună cu acesta din Cer? Despre ce este vorba, până la urmă? Despre un joc de putere la nivel universal, în care Dumnezeu se războiește cu satana, pentru că acesta a cerut drepturi pe care nu le avea și a dorit să se emancipeze sau despre nevoia Tatălui din Cer de a avea mai mulți fii și fiice, adică o societate de ființe inteligente, care să îl înțeleagă și care să fie alături de El, pentru totdeauna? Ca să înțelegem cele mai simple lucruri din Biblie avem nevoie să le înțelegem și pe cele mai complicate, pe care numai Dumnezeu ni le poate releva, prin prezența Duhului Său în noi.

Este adevărat că scrie în cartea Geneza că femeia este un ajutor pentru bărbat, dar ce înseamnă acest ajutor? Este vorba doar de un ajutor la menaj și pentru procreerea și creșterea copiilor, sau este vorba și de un ajutor spiritual, prin aceea că femeia este un partener de comuniune spirituală cu bărbatul, un confident, chiar un sfătuitor sau un consilier la nevoie? Eu cred că femeia i-a fost dată bărbatului și ca ajutor sau susținător spiritual și nu doar pentru existența zilnică. Este adevărat că scrie că femeia i-a fost dată bărbatului ca ajutor, dar de asemenea scrie și că cei doi vor fi un singur trup și dacă vor fi un singur trup, oare nu vor fi și un singur spirit? Vor fi un singur trup, cu două spirite și spiritul bărbatului, pretins mai puternic va conduce spiritul femei mai slab? Oare nu este clar că spiritele nu au gen și că biologic suntem bărbați și femei, dar spiritual suntem spirite egale între noi? Pavel ne spune că bărbatul și femeia sunt un singur spirit, în Hristos. (Galateni 3; 26)

Citirea aceasta empirică, în care se preia numai o parte și se nesocotește o alta, din Scripturi, este cauza tuturor relelor Creștinismului și este metoda folosită și de satana, în convorbirea sa cu IIsus (Iisus) și din păcate această metodă satanică este metoda de bază a Bisericilor instituționale, care răstignesc Duhul lui Hristos. 

"5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului

 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

 7 „De asemenea este scris”, a zis Isus (Iisus): „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” (Matei 4; 5-7)

Nu este oare interesant? Diavolul se folosește de Scriptură în lupta cu cei credincioși, adică se folosește de Biblie. Preluarea trunchiată a textelor Bibliei este specifică pentru cei care vor să demonstreze o doctrină sau o dogmă pre-fabricată. Totuși Biblia este vie, este un fel de teren spiritual în care se luptă gânduri și idei diferite. Biblia este expresia imperfecțiunii umane la contactul cu Dumnezeu. Biblia este măsura în care omul finit poate înțelege infinitul, adică o realitate pe care nu o poate cuprinde. Biblia este un limbaj simbolic despre lucruri care depășesc cu mult orice încercare de a le exprima într-un limbaj simbolic sau parabolic. Cel mai mare dușman al înțelegerii Bibliei este cuvântul, care fiind expresia unei gândiri finite nu poate reda de cât un număr limitat de dimensiuni. Totuși cuvântul este singurul care se poate apropia de Dumnezeu și să nu piară, căci Isus (Iisus) este întruchiparea Cuvântului. Citirea dogmatică a Bibliei, adică pentru a demonstra o anumită opinie, mai degrabă decât alta ne separă de Dumnezeu. Este necesară o citire duhovnicească a Bibliei și un studiu aprofundat și nu este suficientă doar folosirea Bibliei doar ca argument pentru a demonstra o anumită doctrină sau alta.

 

 

Navigare website

 

mobile version Biserica din Om

Mobile version!

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more