Biserica din Om

Articole

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

 

 

Gabriel Baicu

07. 01.  2013

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel. Există chiar pe Internet foarte multe materiale, care clarifică problemă autorilor epistolelor atribuite lui Pavel. Este de ajuns să fie tastată această expresie: „autorul epistolelor lui Pavel” şi apar mai multe materiale. În limba română se vede încă ghidajul interesat şi lipsit de obiectivitate şi manipularea instituţiilor bisericeşti, care prezintă unilateral această problemă, de aceea recomand a se studia materialele în limba engleză: „authorship of the letters of Paul.” În orice caz, Pavel nu era în măsură să dea "directive" deoarece nu a fost "secretar de partid sau papă," ci a fost un om ca şi noi, având Duhul Sfânt, dar trăind încă în „trupul de moarte.” Ceea ce a scris sub conducerea Duhului Sfânt este valoros şi important şi trebuie bineînţeles să fie primit, dar ceea ce a scris de la el reflectă educaţia sa iudaică şi atitudinea discriminatorie faţă de femei şi poate fi desconsiderat. Eu sunt convins că pe pământ trebuie să se facă doar voia lui Dumnezeu şi nu voia vreunui om şi atunci când începem să le confundăm, pe cele două, devine foarte periculos. Nici un om pe pământ nu este Dumnezeu sau înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Noi suntem fii şi fiicele lui Dumnezeu, dar nu suntem chemaţi să vorbim în locul Lui, ci de la El, nu trebuie să impunem voia noastră, ci rămâne doar să anunţăm voia Lui. Când spunem „vreau” şi nu „Dumnezeu vrea,” în probleme spirituale apare o situaţie gravă, deoarece atunci noi uzurpăm autoritatea lui Dumnezeu.   

"8 Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.

 9 Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,

 10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.

 11 Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.

 12 Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.

 13 Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva." (1 Timotei 2; 8-13)

Este desigur bine ca femeile să fie îmbrăcate în mod cuviincios, dar tot aşa trebuie să fie îmbrăcaţi şi bărbaţii. Este desigur bine ca cei credincioşi să nu facă din adunările creştine o paradă a modei sau a opulenţei, dar cam tot pe acolo se ajunge când parcările devin un salon automobilistic sau când bărbaţii vin îmbrăcaţi în costume şi cravate de ultimă modă. Tot cam acolo se ajunge când funcţionarii bisericeşti sunt îmbrăcaţi în haine cusute cu fir de aur sau dând această impresie, dar cei săraci duc lipsă de cele mai elementare bunuri. Femeile trebuie să tacă în adunările creştine şi să fie îmbrăcate modest, ca să îi lase pe bărbaţi să fie îmbrăcaţi în haine aurii sau costume de haine scumpe. Din nou inconsecvenţă şi ipocrizie. Noi am fost învăţaţi de Isus (Iisus), că pe pământ trebuie să se facă voia lui Dumnezeu şi nu a lui Pavel şi de aceea nu trebuie să ascultăm de învăţături contradictorii, venite din voinţa oamenilor. Pavel nu este Dumnezeu şi nici nu l-a înlocuit pe Isus (Iisus) pe pământ, aşa cum pretinde Papa de la Roma că face el. Pentru fiecare din noi, înlocuitorul lui Isus (Iisus) pe pământ este doar Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, în aceia în care locuieşte.

"13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

 14 El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi." (Ioan 16 ; 13-14)

Duhul Sfânt nu vorbeşte de la El, ci de la Tatăl, dar persoana care a scris în realitate epistola 1 Timotei, atribuită lui Pavel, a vorbit de la el. Aceasta persoană s-a exprimat în termenii „vreau” şi „femeii nu îi dau voie.” Nici un om pe pământ nu trebuie să se confunde cu Dumnezeu, în sensul autorităţii şi voinţa nici unui om nu trebuie prezentată ca fiind voinţa lui Dumnezeu. În alt loc tot Pavel spune că în Cristos nu mai există nici o deosebire între bărbaţi şi femei. (Galateni 3; 28-29) Pavel nu a fost infailibil şi el însuşi a spus că răul pe care nu vroia să îl facă îl făcea totuşi. Nici un om pe pământ nu este infailibil, în sensul că acesta sau aceasta nu poate să greşească.

"14 Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.

 15 Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.

 16 Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.

 17 Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.

 18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.

 19 Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!

 20 Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.

 21 Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.

 22 Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu;

 23 dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele.

 24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…?

 25 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus (Iisus) Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului." (Romani 7; 14-25)

Ce rău a făcut Pavel? El dispreţuia femeile, era un famen şi a încercat să le reducă cu totul la tăcere. A făcut un mare rău, cum singur recunoaşte. Pavel acţiona încă şi scria câteodată condus de firea lui pământească şi de aceea locurile unde acesta scrie „vreau” sau oricine scrie „vreau” nu trebuiesc considerate ca ceva „sfânt,” doar pentru că se află printre textele canonizate, ci poate fi desconsiderat.

Vă invit să vizitaţi http://www.youtube.com/watch?v=vnLBz44WtPU

 

 

Navigare website

 

mobile version Biserica din Om

Mobile version!

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more