Biserica din Om

Articole

 

Sfinţii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

 

 

Gabriel Baicu

14. 12.  2012

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:

17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus (Iisus) Hristos.

 Ce însemnă faptul că cei sfinţi păzesc poruncile lui Dumnezeu?" (Apocalipsa lui Ioan 12; 17)

"22 Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui.

 23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus (Iisus) Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

 24 Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat." (1 Ioan 3; 22-24)

Textul din 1 Ioan 3; 22-24 este extrem de clar şi nu vorbeşte de ţinerea sabatului zilei a şaptea. Dacă mai are cineva dubii, în ceea ce priveşte necesitatea de a ţine sabatul zilei a şaptea, bazat pe textul din Apocalipsa lui Ioan 12; 17, eu cred că textul din 1 Ioan este extrem de lămuritor. Toate poruncile lui Dumnezeu se concentrează în porunca unică dată de Isus (Iisus) şi anume:

"34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii."

Semnul după care suntem consideraţi Creştini nu este ţinerea sâmbetei, ca şi zi de odihnă şi nici ţinerea unei alte zile de odihnă, ci este dragostea de natură divină, pe care Dumnezeu o revarsă în sufletele noastre, prin Duhul Sfânt. (Romani 5; 5)  Conform textelor citate, poruncile lui Dumnezeu nu se referă la ţinerea sabatului, dar a fi locuit de Duhul Sfânt este o condiţie a mântuirii exprimată de Ioan. Singurele condiţii clare ale mântuirii sunt acelea de a crede în Isus (Iisus) şi de a fi una cu Isus (Iisus), prin Duhul Sfânt. De altfel în Apocalipsa lui Ioan cap. 12 ; 17, ni se spune că pe lângă păzirea poruncilor, pentru a fi mântuiţi, Creştinii au nevoie de a ţine şi mărturia lui Isus (Iisus) Hristos. Care este mărturia lui Hristos? Aceasta este ceea precizată în cartea Apocalipsa lui Ioan şi anume mărturia lui Isus (Iisus) este Duhul prorociei. (Apocalipsa lui Ioan 19 ; 10)

 

 

Navigare website

 

mobile version Biserica din Om

Mobile version!

 

Mesaje actualizate

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more